Mogu se uvoziti vozila starija od sedam godina

Od Nove godine u Bosnu i Hercegovinu se mogu uvoziti putnička motorna i priključna vozila starija od sedam godina, koja zadovoljavaju najniže tehničke zahtjeve u procesu homologacije. Prilikom podnošenja carinske deklaracije za carinjenje, zahtijevaju se i odgovarajuće isprave o ispunjenosti uvjeta homologacije vozila. Između ostalog, potrebno je da vozila imaju motor EURO 3.

Od subote su ukinute i stope carina na uvoz određenih vrsta robe porijeklom iz EU-a, koje su obuhvaćene aneksima Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između EU-a i BiH. Za proizvode kao što su dizel-gorivo i lož-ulja carina je u potpunosti ukinuta, a to se isto odnosi i na gume za bicikle, putničke automobile, autobuse i kamione. Carina je ukinuta i za određene proizvode tekstilne industrije, mliječne proizvode. Stope carine na uvoz određenih vrsta robe porijeklom iz EU-a u velikoj mjeri su smanjene.