Modernizacija u EP HZ HB

Javno poduzeće Elektroprivreda HZ HB započela je s automatizacijom očitavanja stanja brojila, čime bi se smanjila mogućnost manipulacije, pogrešnog očitavanja i poboljšao cijeli sustav potrošnje i naplate električne energije. “Mi smo završili s projektom ugradnje brojila na trafostanicama s daljinskim očitanjem kako bismo omogućili sigurniju isporuku i bolji nadzor trošenja električne energije. Ovo poduzeće već je počelo ugrađivati i ‘inteligenta’ brojila za daljinsko očitanje kod potrošača”, potvrdio je voditelj Odjela za odnose s javnošću EP-a HZ HB Vlatko Međugorac. Prema njegovim riječima, uglavnom se radi o ugradnji ovih brojila u novim objektima te u slučaju kada se mijenjaju stara brojila.

Valja reći da ova brojila omogućavaju bržu obradu dobivenih podataka kao i brži obračun, očitavanje bez ometanja korisnika, daljinsko isključenje i uključenje potrošača te uvođenje promjenjivih tarifnih stavova. Jednako tako isključena je mogućnost ljudskih pogreški prigodom pogrešnog očitavanja brojila, ali i druge prednosti kao što je brzo otkrivanje i otklanjanje kvarova, čiji su uzroci kvar na mjerilu ili kvar na instalaciji. Kupcima se pak putem interneta omogućava uvid u trenutačno stanje potrošnje. Provedba projekta daljinskoga očitanja i upravljanja potrošnjom električne energije omogućit će smanjenje gubitaka, troškova očitanja i neovlaštene potrošnje, ali i poboljšanje naplate isporučene električne energije. Inače, Elektroprivreda Herceg Bosne već je realizirala projekta informacijskog sustava za obračun, fakturiranje i naplatu, čime je napravljen značajan iskorak u modernizaciji i unaprjeđenju poslovanja u uspješnoj opskrbi kupaca. Elektroprivreda je uvela i besplatnu internetsku uslugu provjere stanja računa koja putem web-adrese omogućava pregled cjelokupne potrošnje za kućanstva u posljednjih 12 mjeseci, kao i stanje trenutačnog duga.

(VL)