Lokalne vijesti

Model za spas šuma – kako do 11 miliona novih sadnica šume godišnje

Radnici bosanskohercegovačke industrije namještaja MS&WOOD (Majstori i drvo) iz Fojnice zasadili su u akciji pošumljavanja 11.000 sadnica smrče na širem lokalitetu planine Vranice. Akcija pošumljavanja provedena je u saradanji sa “Šumarijom Fojnica” – Šume SBK.

Prošle godine MS&WOOD je otkupila u državnim šumarijama 8.000 kubika bukove oblovine. U ovoj godini MS&WOOD je zasadio 11.000 sadnica, a do kraja godine bit će zasađeno još 5.000 sadnica, što znači da će ova komapnija za svaki preuzeti kubik oblovine zasaditi dvije nove sadnice.

“Pozivamo sve komapanije u drvnoj industriji u državi da urade isto. U BiH se godišnje siječe 5,6 miliona kubika šume. Ako bismo primijenili naš model za spas bh. šuma, imali bismo godišnje 11,2 miliona novih sadnica. Uz prirodni prirast ovo bi BiH dovelo u neke normalne okvire šumom srednje bogatih zemalja. Sve ostalo vodi ka dugoročnom uništenju našeg najvažnijeg resursa za razvoj”, izjavio je Muhamed Pilav direktor kompanije MS&WOOD.

Ovo su podacu iz “Plana sječe državnih šumskih gazdinstava”, odnose se samo na tzv. visoke šume, i sastavni su dio dokumenta “Strategija rasta izvoza BiH od 2012. do 2015.” koju je pripremilo Izvozno vijeće BiH u decembru 2011.

“Uvozimo drvo kao sirovinu iz Hrvatske i drugih zemalja, a proizvodimo najbolji i najljepši namještaj na svijetu. Da je tako govore mnogobrojne međunarodne nagrade. Ove godine naš namještaj ocijenjen je najvišim nagradama na prestižnom sajmu namještaja u Kelnu, a na Triennalu umjetnosti i dizajna u Milanu koji je najznačajnije mjesto te vrste na svijetu, i gdje možete biti sretni da ste uopće pozvani da prisustvujete, bh. namještaj je prvi put uvršten u redovnu postavku Triennala i to prvi put od njegovog osnivanja 1923. godine”, kazao je Pilav.

Sadnice smrče koje su zasađene na lokalitetima Prokos i Lužine osigurala je “Šumarija Fojnica” iz rasadnika Busovača.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend