Vijesti iz BiH

MKCK i INO u međunarodnim arhivima traže nove informacije o sudbini nestalih osoba

Predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) i Instituta za nestale osobe (INO) su danas u Sarajevu potpisali sporazum o prenosu i upotrebi informacija o nestalim osobama pribavljenih iz međunarodnih arhiva.
Prema potpisanom sporazumu, eksperti MKCK-a će na osnovu početnih informacija Instituta, vezanih za konkretne slučajeve, obaviti pretraživanje baza podataka i arhiva, prije svega onih koje su pod nadležnošću Suda u Hagu. Pribavljene informacije i dokumenti će u skladu sa praksom povjerljivosti biti prenesene Institutu, koji će ih dalje upotrijebiti isključivo u humanitarnu svrhu pronalaska osoba nestalih usljed sukoba u Bosni i Hercegovini.

U BiH se još uvijek traga za više od 7 000 nestalih osoba. Njihove porodice već više od dvadeset godina žive u neizvjesnosti, ne znajući za sudbinu svojih najmilijih niti gdje se oni nalaze. Najveću prepreku njihovom pronalasku trenutno predstavlja nedostatak novih informacija o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica. „Potpisivanje današnjeg sporazuma označava novi poticaj u procesu traženja“, izjavio je v.d. predsjedavajućeg Kolegija direktora Instituta Marko Jurišić.

„Okončati neizvjesnost i olakšati patnju kojoj su decenijama izložene porodice nestalih moraju biti prioritet“, naglasio je šef Delegacije MKCK u Sarajevu Željko Filipović. Prema međunarodnom i domaćem pravu, porodice imaju pravo da saznaju istinu o sudbini nestalih članova, a država Bosna i Hercegovina obavezu da im pruži podršku i osigura odgovore.

Prisutni su stoga pozvali i druge nadležne institucije i relevantne aktere da pojačaju svoje napore. Također su apelovali na sve one koji imaju informacije o mogućim lokacijama grobnica da konktaktiraju nadležne organe, što bi moglo omogućiti porodicama da u dostojanstvu žale za svojim najbližim.

 
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend