Vijesti iz BiH

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš sa visokom vojnom delegacijom EU

Ministrica odbrane Marina Pendeš, sa zamjenikom ministra Seadom Jusićem, načelnikom Zajedničkog štaba OS BiH general pukovnikom Antom Jelečom i saradnicima, sastala se u Domu OS BiH u Sarajevu sa visokom vojnom delegacijom EU, u povodu primopredaje dužnosti komandanta EUFOR-a i komandanta Operativne komande EUFOR-a.

 

Sastanku su, pored najviših dužnosnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, prisustvovali predsjedavajući Vojnog komiteta EU general Mikhail Kostarakos, operativni komandant EUFOR-a u odlasku general sir Adrian Bradshow, novi operativni komandant EUFOR-a general sir James Rupert Everad, komandant EUFOR-a u odlasku generalmajor Friedric Schrötter, novi komanadant EUFOR-a generalmajor Anton Waldner i komandant komandnog elementa EU general pukovnik Luciano A. Portolamo.

 

Razgovaralo se o težišnim aktivnostima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, pri čemu je ministrica Pendeš sagovornike informirala o aktivnostima na aktiviranju članstva BiH u MAP, dokumentu Pregled odbrane, uništavanju viškova naoružanja i eksplozivnih sredstava, jačanju kapaciteta za pružanje pomoći civilnim vlastima i mirovnim operacijama, naglasivši pozitivne pomake u proteklom periodu.

 

Operativni komandant EUFOR-a u odlasku general sir Adrian Bradshow pohvalio je napore koje Ministarstvo odbrane čini u posljednje vrijeme, „bez obzira na političke prilike“, posebno istakavši činjenicu da su „Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH jedna od organizacija u BiH koja može da služi za primjer kako se radi zajedno, predano i jedinstveno“, dajući doprinos i u operacijama podrške miru, ali i uvijek spremni na izazove u pomoći civilnim vlastima.

 

Predsjedavajući Vojnog komiteta EU general Mikhail Kostarakos posebno je nagalasio važnost Bosne i Hercegovine na putu ka EU i NATO, istakavši da oružane snage trebaju nastaviti da služe na tom putu „kao temelj i oslonac“, te važnost nastavka učešća u mirovnim operacijama, „jer se time afirmiraju Oružane snage BiH, a istovremeno Bosna i Hercegovina postaje „vidljivija“ čime se doprinosi afirmaciji i ugledu u međunarodnoj zajednici.

 

Ministrica Pendeš je zahvalila visokoj vojnoj delegaciji na podršci i naglasila opredjeljenje Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH na putu ka euroatlantskim integracijama.

(Ured za odnose s javnošću)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend