Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš sa visokom vojnom delegacijom EU

Ministrica odbrane Marina Pendeš, sa zamjenikom ministra Seadom Jusićem, načelnikom Zajedničkog štaba OS BiH general pukovnikom Antom Jelečom i saradnicima, sastala se u Domu OS BiH u Sarajevu sa visokom vojnom delegacijom EU, u povodu primopredaje dužnosti komandanta EUFOR-a i komandanta Operativne komande EUFOR-a.

 

Sastanku su, pored najviših dužnosnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, prisustvovali predsjedavajući Vojnog komiteta EU general Mikhail Kostarakos, operativni komandant EUFOR-a u odlasku general sir Adrian Bradshow, novi operativni komandant EUFOR-a general sir James Rupert Everad, komandant EUFOR-a u odlasku generalmajor Friedric Schrötter, novi komanadant EUFOR-a generalmajor Anton Waldner i komandant komandnog elementa EU general pukovnik Luciano A. Portolamo.

 

Razgovaralo se o težišnim aktivnostima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, pri čemu je ministrica Pendeš sagovornike informirala o aktivnostima na aktiviranju članstva BiH u MAP, dokumentu Pregled odbrane, uništavanju viškova naoružanja i eksplozivnih sredstava, jačanju kapaciteta za pružanje pomoći civilnim vlastima i mirovnim operacijama, naglasivši pozitivne pomake u proteklom periodu.

 

Operativni komandant EUFOR-a u odlasku general sir Adrian Bradshow pohvalio je napore koje Ministarstvo odbrane čini u posljednje vrijeme, „bez obzira na političke prilike“, posebno istakavši činjenicu da su „Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH jedna od organizacija u BiH koja može da služi za primjer kako se radi zajedno, predano i jedinstveno“, dajući doprinos i u operacijama podrške miru, ali i uvijek spremni na izazove u pomoći civilnim vlastima.

 

Predsjedavajući Vojnog komiteta EU general Mikhail Kostarakos posebno je nagalasio važnost Bosne i Hercegovine na putu ka EU i NATO, istakavši da oružane snage trebaju nastaviti da služe na tom putu „kao temelj i oslonac“, te važnost nastavka učešća u mirovnim operacijama, „jer se time afirmiraju Oružane snage BiH, a istovremeno Bosna i Hercegovina postaje „vidljivija“ čime se doprinosi afirmaciji i ugledu u međunarodnoj zajednici.

 

Ministrica Pendeš je zahvalila visokoj vojnoj delegaciji na podršci i naglasila opredjeljenje Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH na putu ka euroatlantskim integracijama.

(Ured za odnose s javnošću)