MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH: Mlade u BiH teroristi vrbuju preko društvenih mreža

“Strani borci iz BiH koji su trenutačno s terorističkom organizacijom ISIL u zoni sukoba u Siriji i Iraku koriste društvene mreže kako bi zagovarali napade u BiH.

 

S obzirom na to da je većina dobrovoljaca na području Sirije i Iraka bila izložena dodatnoj radikalizaciji te da su stekli vojne vještine u izravnom sudjelovanju u borbenim aktivnostima u Siriji i Iraku, nakon čega su se vratili u BiH, ne može se sa sigurnošću isključiti njihovo eventualno nezakonito djelovanje”, upozorava se u informaciji o stanju sigurnosti u BiH koja je objavljena jučer, piše Večernji list BiH.

Sadržaj tog dokumenta, čiji je autor Ministarstvo sigurnosti BiH, ozbiljno kompromitira ranije istupe samog ministra Dragana Mektića koji se obračunavao s dužnosnicima Republike Hrvatske, ponajprije predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.

“Aspiracije Islamske države na Balkanu, u kojima je BiH predstavljena kao dio islamskoga kalifata, opravdavaju procjenu kako bi eventualni priljev migranata s Bliskog istoka na teritorij BiH predstavljao ozbiljan sigurnosni rizik zbog moguće infiltracije terorista u migrantske strukture”, stoji u izvješću i dodaje se kako su posebno za BiH i regiju opasne radikalizirane osobe koje se vraćaju u BiH nakon što su se borile u redovitim terorističkih organizacija u Siriji i Iraku.

Opasnost od terorizma, porast korupcije i organiziranog kriminala, sve veći broj stranaca…, izravni su udar na sigurnost BiH. Stanje sigurnosti u svakoj zemlji ključno je za mnoge procese, osobito za dolazak stranih investitora, financiranje projekata od međunarodnih institucija, ali i pozitivne ocjene europskih institucija.

Upozorenje susjeda

Kada je u pitanju BiH, stanje sigurnosti je pod povećalom zbog prošlih negativnih iskustava, ali i sadašnjih opasnosti koje su prijetnja i cijeloj regiji.

Večernji list navodi kako je u posjedu informacije o stanju sigurnosti u BiH 2016. koju je Vijeće ministara BiH razmatralo i usvojilo te nakon toga poslalo u Parlament BiH.

Iako bh. dužnosnici nastoje stanje u BiH prikazivati boljim nego što podaci pokazuju, uvidom u ovaj dokument u protekloj godini zabilježeni su brojni problemi. Na njih su upozorili dužnosnici susjednih zemalja, prvenstveno Hrvatske, s bojazni kako se opasnosti iz BiH ne bi prenijele u EU, ali u BiH ta upozorenja nisu prihvaćena dobronamjerno. Upravo ovo izvješće prikazuje kako su strahovi Europe, kada je u pitanju BiH, u nekim segmentima ipak opravdani iako je stanje sigurnosti za prošlu godinu ocijenjeno kao zadovoljavajuće.

“Kada se 2016. rezimira sa sigurnosnoga aspekta, može se reći kako je bila dinamična i izazovna za sve sigurnosne agencije. Zbog terorističkih napada koji su se dogodili u BiH i Europi u 2015., u 2016. BiH je ušla suočena s ozbiljnim sigurnosnim prijetnjama, što je iziskivalo neprekidni rad i angažman svih agencija kako bi se spriječilo ponavljanje tih akata”, naznačeno je u dokumentu.

Kao prioritet se navodi borba protiv terorizma u svim njegovim oblicima. Evidentna je visoka indoktrinacija terorista, prije svega, preko društvenih mreža, ali i njihova organiziranost preko tih istih mreža.

“Smanjeno je djelovanje ekstremista koji vrbuju ‘dobrovoljce’ za odlazak na strana ratišta i njihovo pristupanje jedinicama ISIL-a te je sada prisutan problem povratka tih indoktriniranih ‘dobrovoljaca’ u BiH. Posebno je važan projekt deradikalizacije i potreba rada s osobama koje su već osuđene za terorizam kako bismo odbacili radikalne ideje, a time i prestali predstavljati sigurnosnu prijetnju. U idućem razdoblju predstoji ozbiljan posao na deradikalizaciji i odvraćanju posebno mladih ljudi od radikalizma i ekstremizma”, navodi se u dokumentu, piše Večernji list BiH.

Prema podacima svih policijskih agencija i institucija BiH, u 2016. nije bilo terorističkog napada (u 2015. godini bila su tri).

Brojni problemi BiH

“U 2016. je podneseno 20 izvješća protiv 23 osobe i dvije dopune izvješća protiv dviju osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile kaznena djela iz oblasti terorizma, a u 2015. podneseno je 19 izvješća protiv 30 osoba zbog osnova sumnje da su počinjena kaznena djela terorizma i kaznena djela koja se mogu dovesti u vezu s terorizmom”, ističe se u informaciji.

Priznaje se kako postoji rizik od zloupotrebe bezviznoga režima. Kao nova tendencija, navodi se kako se fokus izbjegličke krize stavlja na sigurnost granica.

“Iz zemalja visokog migracijskoga rizika preko bh. granice u 2016. evidentiran je prelazak 328.898 osoba. U BiH je ušlo 172.416 državljana zemalja visokog migracijskoga rizika. Evidentirana su 883 strana državljana koja su deportirana iz BiH ili su samostalno napustila BiH u roku ostavljenom za dobrovoljno napuštanje. Najveći broj osoba su državljani susjednih zemalja (34,85%), državljani Turske (21,84%) i Albanije (7,12%). Registrirana su 2243 stranca kojima nije dopušten ulazak u BiH.

Ulazak je odbijen za državljane 78 zemalja, 13 osoba čije državljanstvo nije poznato i jedna osoba bez državljanstva. Tijekom prošle godine evidentirano je 3285 prelazaka ili pokušaja prelaska preko državne granice za 1451 osobu koja se nalazi u bazama tjeralica po raznim osnovama. U odnosu na isto razdoblje 2015. broj evidentiranih prelazaka granice predmetnih osoba veći je za 276 ili 9,17% (3009), dok je broj osoba veći za 181 ili 14,25% (1270). U ilegalnom prelasku bh. granice u 2016. otkriveno je 218 osoba, što je povećanje za 39 ili 21,79% u odnosu na 2015. Od ukupnog broja, 141 osoba je otkrivena prilikom ilegalnog ulaska u BiH, dok je prilikom ilegalnog izlaska iz BiH otkriveno 77 osoba. Prihvaćeno je 119 stranih državljana. U porastu je gospodarski kriminal u BiH”, pokazuju podaci u informaciji o stanju sigurnosti u BiH za 2016.

“Materijalna šteta nastala izvršenjem kaznenog djela gospodarskog kriminala, prema izvješćima SIPA-e, Uprave za neizravno oporezivanje i MUP-a RS-a, na razini BiH u 2016. iznosila je 99,755.217 KM (2015. 202,235.386 KM). Prema raspoloživim podacima, kroz financijski sustav u legalne novčane tokove BiH ubačeno je 32,084.951,95 KM nelegalno stečenoga novca, dok je nastala materijalna šteta od prijavljenih kaznenih djela iznosila 30,026.846 KM (nastala šteta za tri pravne osobe na području BiH).

U 2015. u legalne novčane tokove ubačeno je 7,986.494,36 KM nelegalno stečenoga novca, dok je nastala materijalna šteta od prijavljenih kaznenih djela iznosila 6,039.108,89 KM. Sukobi u regiji ostavili su ekonomske, psihičke, socijalne i druge posljedice. BiH je opterećena određenim unutarnjim problemima političke prirode, koji su ozbiljna opasnost za socijalnu, političku, sigurnosnu i svaku drugu stabilnost zemlje”, naznačeno je u ovom dokumentu, piše Večernji list BiH.

/HMS/