MFS – EMMAUS: U Tuzli postavljen prvi humanitarni kontejner u BiH

Prvi humanitarni kontejner u BiH za doniranje odjeće i obuće postavljen je u Tuzli, ispred Prinčeve džamije, i to u organizaciji Međunarodnog foruma solidarnosti- EMMAUS.

U sklopu ovog pilot projekta, sva donirana odjeća i obuća koristit će u svrhu projektnih aktivnosti MFS-EMMAUS-a za pomoć socijalno ugroženim osobama, stalnim korisnicima usluga   i svima onima kojima je potrebna pomoć. Projektom je planirano postavljanje većeg broja kontejnera po gradovima širom BiH.

“Za sada je to jedan kontejner koji smo uradili i osmislili u vlastitoj režiji. Kontejner je konstruiran tako da može primiti veću količinu odjeće i obuće, bez da bojazni da će biti oštećena, otuđena ili da će pokisnuti. Nadamo se da ćemo nakon uspjeha ovog pilot projekta postaviti nove humanitarne kontejnere po gradovima širom BiH, po mogućnosti, na atraktivnim lokacijama i u saradnji sa vjerskim zajednicama, općinama, institucijama i pojedincima”, izjavio je Elmedin Škrebo, projekt menadžer Emmaus-a.

Bitno je istaći da će u ovom projektu Emmaus biti servis građanima i svima koji imaju šta donirati s obzirom da MFS – EMMAUS ima kontakte na terenu i bazu podataka onih kojima je potrebna odjeća i obuća, zbog toga što se dešavalo da ljudi donose svoje stvari u Centralni uredEmmaus ili jednostavno ne znaju gdje bi s tim.

S tim u vezi MFS  – EMMAUS poziva sve zainteresirane predstavnike institucija i pojedince širom BiH da se uključe u provedbu ovog korisnog i nadasve humanog projekta.

O MFS – EMMAUS:

MFS-EMMAUS je domaća, nevladina humanitarna organizacija osnovana 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć potrebna, a svoje urede ima u Doboj Istoku, Sarajevu i Srebrenici. Jedna je od najvećih humanitarnih i nevladinih organizacija ne samo u BiH nego i šire sa 220 zaposlenih i 50 aktivnih volontera. Za MFS – EMMAUS kažu da je posljednje mjesto nade i utočišta. Neki od projekata koje provodi MFS-EMMAUS su prihvatni centar „Duje“ u Doboj Istoku od 2004. godine gdje je smješteno 404 korisnika različitih socio-zdravstvenih patologija, zatim mjesečno finansiranje 1040 djece bez jednog ili oba roditelja – jetima na području cijele BiH, stipendiranje 547 djece u Burkini Faso, internatski smještaj za djecu Srebrenice u Potočarima, dnevni centri za djecu i mlade u Srebrenici – Potočari i Zvorniku. MFS – EMMAUS se među ostalima brine i o narodnoj kuhinji u Doboju gdje se dnevno priprema 300 obroka, vodi projekte za održiv povratak, pomaže žrtvama trgovine ljudima i ilegalne migracije, te učestvuje u projektu sprečavanja zloupotrebe djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija, itd.