Likovno natjecanje djece uzrasta 8 – 10 godina na temu jednakost spolova

Likovno natjecanje djece uzrasta 8 – 10 godina ove se godine održava na temu jednakost spolova – “Nekada davno živjeli su dječak i djevojčica koji su zajedno htjeli svijet učiniti boljim mjestom….”. Europska komisija veoma uspješno organizira Međunarodno natjecanje likovnih radova o jednakosti polova još od 2007. godine.

Natjecanje se organizira u regijama Afrike, Azije, Kariba, Latinske Amerike, zemalja Sredozemlja i drugih europskih zemalja uključujući istočne susjedne zemlje EU i Pacifika, a  tema je odabrana  povodom Međunarodnog dana žena, 8. ožujka 2011. godine. Ove godine, po prvi put će se natjecanje organizirati i u Bosni i Hercegovini zajedničkom aktivnosti Delegacije EU u BiH  i EU Info centara u BiH. Cilj natjecanja je da djeca uzrasta od 8-10 godina iskažu svoje viđenje jednakosti spolova. Ranija natjecanja su pomogla da se pobudi i podigne svijest o jednakosti spolova i kod djece i odraslih, ujedno dajući priliku Delegacijama da otvore debate na razini  institucija uključivanjem relevantnih državnih i lokalnih vlasti. Natjecanje će se provesti po utvrđenim Pravilima i kalendaru događanja, obveznim za sve sudionike. Osnovne odredbe Pravila su:

– natjecanje je za djecu uzrasta od 8-10 godina;

– djeca trebaju biti državljani Bosne i Hercegovine

– djeca trebaju biti učenik/ca škole u Bosni i Hercegovini

– radovi moraju oslikavati dječju viziju zadane teme

– crtež mora biti na formatu A4 na jednoj strani papira

– crtež može imati naslov/opis, ne duži od 5 redova, napisan na istoj strani kao i crtež

– na poleđini crteža mora biti napisano ime, prezime, uzrast djeteta, te razred i ime/adresa škole

– radovi se moraju dostaviti najkasnije do 20. svibnja 2011. godine na adresu: Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, Skenderija 3a, Sarajevo, na ime gđa. Edita Redžepagić

Komisija od tri stručna člana u Delegaciji EU BiH  će izabrati 10 radova koji će se do 3. lipnja 2011. proslijediti u Brisel na daljnju selekciju. U skladu s Pravilima i kalendarom događanja u Briselu će:

– žiri sastavljen od djece, vršnjaka učesnika, iz Europe izabrati ukupno 14 najboljih crteža od kojih 2 iz naše regije;

– se dodijeliti  nagrada za pobjednika iz svake regije u vrijednosti od 1000 EURA;

– se pobjednički radovi objaviti u brošuri koja će se dijeliti po školama zemljama sudionicama natjecanja i izložiti u Dječjem muzeju (Musee des Enfants) u Briselu.

Također, 10 najboljih radova koje će odabrati stručna komisija, Delegacija EU BiH i  EU info centri u BiH  će zajedno nagraditi simboličnim nagradama. Podaci o nagrađenim učenicima/ama će biti objavljeni na web stranicama Delegacije EU u BiH na www.europa.eu  i EU info centara u BiH na www.euinfocentar.ba, kao i u Biltenu EU info centara u BiH za mjesec lipanj 2011. Cjeloviti tekst Pravila za natjecanje likovnih radova za 2011. godinu i kalendar događanja će se putem  EU  info centara u BiH u originalu i prijevodu dostaviti Ministarstvima obrazovanja u BiH –  entitetskim i kantonalnim i/ili na njihov zahtjev izravno školama i djeci koja sudjeluju na natjecanju.