Kreševo: Objavljena knjiga o podrijetlu katoličkih rodova

Ovih dana je završeno tiskanje knjige Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

 

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765. godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja. Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisanih latinskim jezikom.

Knjiga se može kupiti na većem broju prodajnih mjesta na području koje obrađuje, a također i naručiti kod izdavača, „Klepsidra izdavaštva“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, dok ju je u Sarajevu moguće kupiti u knjižari „University pressa“ (predvorje Filozofskog fakulteta) te na franjevačkoj samostanskoj knjižari na Bistriku.