Krađa identiteta: Kako vaši podaci mogu dospjeti u krive ruke i kako se zaštititi

Krađa identiteta ukratko se može definirati kao oblik kriminalne radnje lažnog predstavljanja radi stjecanja materijalne ili neke druge koristi.

Kazneni zakon Bosne i Hercegovine direktno ne poznaje materiju krađe identiteta, ali ga predstavlja kao neovlašteno korištenje osobnih podataka ili kao lažno predstavljanje.

Razvojem interneta ova kriminalna grana postala je jako unosan posao, zbog sve veće dostupnosti naših informacija na internetu kroz online trgovinu ili same društvene mreže.

“Konkretne informacije o tome koliko se često krađe identiteta dešavaju u BiH teško je dati upravo iz razloga jer takva pitanja dolaze u nadležnosti više institucija. Drugi razlog je tamna brojka prekršaja, odnosno da građani nisu ni svjesni da je do to toga došlo ili sami nisu prijavili slučaj”, kazali su za Radiosarajevo.ba iz Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Dva primjera

Tokom svog rada Agencija se susretala sa slučajevima krađe identiteta, a za potrebe ove teme izdvojili su dva primjera.

“Prvi slučaj je prigovor osobe koja je saznala da je prijavljena da glasa iz inostranstvaiako nije sama podnijela prijavu. Do toga je došlo jer su se prijave mogle slati na više načina (poštom, putem faxa ili elektronskim putem), pa je moguće da je došlo do zloupotrebe podataka jedne osobe”, naveli su iz Agencije za zaštitu ličnih podataka.

I naravno, izborni proces u Bosni i Hercegovini jeste jedan od slučajeva gdje se krađa identiteta dešava, a upravo na primjerima prijave za glasanje iz inostranstva. Nemali je broj takvih prijava, ali se malo toga uradilo kako bi se to dalje sprječavalo.

“Drugi je slučaj bh. državljanina koji je dobio kaznu za brzu vožnju u Mađarskoj, a koji za vrijeme navedenog izvršenja prekršaja nije ni boravio tamo. Došlo je zloupotrebe njegovih podataka gdje je neko iskoristio njegove podatke koje je ostavljao dok je išao u Mađarsku i napravio lažni sporazum o iznajmljivanju automobila kako bi se neka osoba oslobodila prekršaja”, dodali su.

Kako se zaštititi

Krađa identiteta može biti fizičke prirode, ako vam je naprimjer, ukradena lična karta ili neki drugi dokument ili elektronske prirode, ili kada se vaši podaci kradu putem interneta.

Zaštita se može izvršiti na više načina.

“Potrebno je da građani vode računa o osobnim dokumentima, te kome i kada dostavljaju određene podatke ili kopije dokumenata, jer naprimjer, traženje kopije lične karte nije uvijek zakonito, kao i traženje JMBG-a”, objasnili su nam iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, dodavši da kada se radi o krađi identiteta na internetu situacija postaje kompleksnija, ali postoje određene preventivne mjere.

“Potrebno je voditi računa kome se i koji podaci prosljeđuju online, a ukoliko se vri plaćanje putem kartice, periodično provjeravati stanje bankovnog računa te voditi brigu o tome s kojeg uređaja se vrši uplata (vlastitog ili tuđeg). Također, građani moraju voditi računa o primljenim i proslijeđenim emailovima, paziti kome se i koji podaci daju pri online registracijama, ne postavljati nepotrebne osobne podatke o sebi na društvenim mrežama i ne dijeliti ih sa drugima”, kazali su nam iz Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Na kraju su savjetovali da bi, ukoliko se želite zaštiti, trebali koristiti zaštitne i antivirusne programe na računarima, dobro osmisliti ali i redovno mijenjati lozinke na kroisničkim računima, te na računarima ili drugim uređajima ne držati skenirane dokumente sa osobnim podacima.