Kolika je plaća bila potrebna za kupnju novog automobila u bivšoj državi?

Ovih dana kruži tablica koja pokazuje koliko bi prosječnih plaća trebalo za kupnju pojedinog automobila. 

Jasno da je popis nastao negdje nakon 1987. godine, odnosno u vrijeme kada je Jugoslaviju mučila velika inflacija. Također treba napomenuti da su u to vrijeme bile visoke carinske stope za uvoz automobila, zbog čega su strani modeli bili znatno skuplji nego domaći.

Najjeftinija bila Zastava 126pGL, koja je koštala kao 19 prosječnih plaća. Drugi najpovoljniji model bio je Jugo 45 koral, čija je cijena bila ekvivalentna sumi od 30 prosječnih plaća. Od stranih modela, Škoda 120L je najmanje koštala u Jugoslaviji.

Najskuplji su bili BMV 750 iL, vrijedan 912 plaća, i Mercedes-Benz 560 SEC, čija je cijena bila jednaka iznosu od 1231 plaće.

Ponuda automobila bila je znatno siromašnija nego danas, a zbog izostanka liberalizacije uvoza većina ljudi vozila je Zastavine modele, koji su bili koliko-toliko priuštivi većem dijelu populacije.