Kazna od 30 tisuća KM za dodavanje šećera u vino

Iako je već dvije godine na snazi državni Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa, BiH je prisiljena donijeti novi zakon koji će biti potpuno usuglašen s propisima EU-a u ovoj oblasti. Novi zakon je pripremljen i upućen u parlamentarnu proceduru te bi trebao biti među prvim propisima koje će usvojiti novi saziv državnog Parlamenta. Osim što se njime definiraju vinogradarska zemljopisna proizvodna područja, norme kvalitete i uvjeti u pogledu pakiranja, označavanja, imenovanja i deklariranja vina, novim zakonom se obvezuju mjerodavna entitetska tijela da Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavljaju podatke o svim izdanim rješenjima za puštanje vina u promet, kao i podatke iz Vinarskog i vinagradarskog registra. Temeljem tih podataka državno ministarstvo će formirati glavni registar u kojem će se nalaziti svi podaci koji će se po potrebi prosljeđivati zainteresiranima.

Novim zakonom će dodatno biti regulirano stavljanje u promet vina i rokovi, prenosi Večernji list. Naravno, predviđeni su i upravni i inspekcijski nadzor, a da cijeli zakon ne bi ostao mrtvo slovo na papiru, propisane su i novčane kazne za one koji se odluče na razne makinacije pri proizvodnji i prometu vina. Upravo bi ovaj dio zakona trebao osigurati da se BiH etablira među europskim zemljama proizvođačima vina. Novčane kazne od 10 do 30 tisuća KM predviđene su za proizvođače i druge pravne osobe koje budu u vrhunska vina dodavali šećer, koncentrirani mošt ili bilo koju drugu slatku tvar. Ista kazna očekuje i odgovorne za korištenje etilalkohola u proizvodnji vina, kao i za one koji prije puštanja u promet vina ne izvrše ispitivanje njegove kakvoće. Zabranjeno je i korištenje oznake zemljopisnog podrijetla vina bez odobrenja mjerodavnog ministarstva.