Lokalne vijesti, Vijesti iz BiH

Kako spasiti maline nakon snijega

Odmah i obavezno, zbog velike količine padavina, bez obzira na sortu maline, uraditi prokopavanje kanala i popravku drenaže kako bi se višak vode izveo van malinjaka.

Zbog temperaturnih šokova za samu biljku (naglo zahlađenje, mraz,…) uraditi prskanje sa sinergionom 2000 ili nekom drugom aminokiselinom, koja ublažava stresne situacije i pomaže biljci da što bolje podnese ove šokove. Prskanje odraditi u 3 navrata u razmacima 4-5 dana između prskanja u koncentraciji 150 ml na 100 l vode. Također, i za ovo prskanje je potrebno da list bude suh i da ne bude kiše za vrijeme prskanja.

Zbog snijega koji znatno može polomiti rodne grane, potrebno je uraditi čišćenje sa rodnih grana, ručno otresanje ili podvezivanje špage ispod rodnih grana kako bi se grane naslonile i ublažilo lomljenje. Rodne grane koje su ocehnute ili slomljene ne treba ukloniti, jer dobar dio njih će se nastaviti razvijati i plodonositi.

(preporod.com)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend