Kako privući i zadržati najbolje radnike?

Zapošljavanje radnika predstavlja jako skup proces, naročito kada nakon nekoliko mjeseci obuke, treniranja i uvođenja u posao, kandidat jednostavno odustane ili pronađe novi radni angažman.

 

 

U takvim situacijama poslodavcima niko ne može nadoknaditi uloženo vrijeme i resurse u obučavanje radnika koji je napustio posao. Šteta može biti mnogo veća ukoliko radnik pređe kod konkurencije, gde će implementirati stečeno znanje pod okriljem Vaše firme.

Vrijedni i lojalni radnici predstavljaju stub uspešnog funkcionisanja svakog preduzeća i na njima se temelji uspjeh čitave organizacije. Budući da je gotovo svakom poslodavcu prioritet privlačenje i zadržavanje najboljih radnika, postavlja se pitanje na koji način preduzeća to mogu učiniti najefikasnije, uz minimalne troškove obuke i zapošljavanja?

Uspješna regrutacija kadidata za otvorenu radnu poziciju u mnogome zavisi od korišćenja izvesnih tehnika za privlačenje najboljih radnika. Kako bi oglašavanje slobodnog radnog mjesta za rezultat donijelo prijavu nekoliko idealnih kandidata za konkretnu poziciju, neophodno je da poslodavac razmišlja iz suprotnog ugla i sazna na koji način može da zadovolji potrebe i želje ciljne grupe kandidata.

Prvi korak ka ostvarenju ovog cilja jeste kreiranje detaljnog opisa profila idealnog kandidata za navedeno radno mjesto. Kako bi se smanjila mogućnost greške, poslodavac mora da odgovori na pitanja koje su to vještine, sposobnosti, znanja ili iskustva neophodna za konkretno radno mjesto, ali i koje će lične osobine kandidata najbolje odgovarati navedenoj poziciji?

Ovaj korak je veoma važan u privlačenju kvalitetnih radnika, jer profil idealnog kandidata predstavlja kombinaciju svega onoga što pokreće i motiviše potencijalnog radnika, a u skladu je sa zahtjevima posla i organizacionom kulturom kompanije. Kako bi uspjeli da pronađu i definišu osobine kandidata na osnovu kojih će kreirati idealan profil budućeg zaposlenog, poslodavcima su danas na raspolaganju brojni upitnici, testovi i pitanja koji im mogu biti od pomoći za kompletiranje prvog koraka.

Nakon formiranog profila idealnog kandidata, naredni korak jeste sastavljanje oglasa za posao, koji će predstavljati direktan vid komunikacije za svim zainteresovanim licima. Kako bi oglas bio primamljiv ciljnoj grupi kandidata, neophodno je kreirati takvu poruku gde će navedeni uslovi odgovarati potrebama idealnog kandidata. Dakle, kroz oglašavanje radnog mjesta jako je bitno da ciljnoj grupi prenesemo sve one informacije koje su njima bitne i koje mogu uticati na njihovu prijavu.

U zavisnosti od profila idealnog kandidata, pored opisa radnog mjesta i osnovnih radnih zaduženja, navedite one pogodnosti koje mogu ostvariti radom u Vašoj kompaniji, a koje su u skladu sa željama i potrebama kandidata. Bilo da je u pitanju fleksibilno radno vrijeme, mogućnost napredovanja, visoka zarada, bonusi, nagrade, mogućnost rada od kuće ili besplatna edukacija i usavršavanje – šta god od navedenih uslova može djelovati kao motivacija na ciljnu grupu kandidata, navedite ih u oglasu vodeći računa o tome da budu istiniti, jer u suprotnom oglas gubi kredibilitet.

Takođe, poruka u kojoj se oglašava slobodno radno mjesto mora da pokaže i zašto je kompanija bolji izbor u odnosu na konkurenciju. U situacijama kada u okviru jedne grane postoji visoka potražnja za određenim radnim mjestom, posao menadžera za ljudske resurse jeste da kreira oglas kojim će se izdvojiti od ostalih poslodavaca i tako privući kvalitetan kadar na svoju stranu.

Nakon završenog procesa selekcije, treći korak jeste zakazivanje razgovora sa onim kandidatima koji ispunjavaju navedene kriterijume. Poslodavac u neposrednoj komunikaciji sa licem koje je konkurisalo za radnu poziciju može dobiti informaciju da li se radi o idealnom kandidatu za navedenu poziciju. Takođe, kod pojedinih kandidata je na samom intrevjuu moguće procijeniti šta ih motiviše i pokreće, te na osnovu toga procijeniti njihovu spremnost za rad na navedenoj poziciji.

Napokon, kada idealan kandidat dobije posao u kompaniji, tu nije kraj vođenja računa o njegovim željama, prioritetima i ciljevima. Uz malo razumijevanja, iskazanog interesovanja i brige o radnicima, poslodavci mogu sačuvati najbolje ljude u preduzeću. Stručnjaci za ljudske resurse ističu da zaposleni uvijek pozitivno reaguju kada neko o njima brine, kao i da zarada nije jedini, a često ni odlučujući faktor da li će ostati ili potražiti drugu firmu. Dakle, brigom o radnicima i njihovim potrebama, poslodavci ne samo da uvijek mogu računati na njihovu lojalnost, već će im izgrađena dobra reputacija pomoći u privlačenju najkvalitetnijih radnika sa tržišta rada.

(Poslovno Jutro)