Javna prodaja poslovnog prostora u Vitezu

IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju objavljuje  za dan 05.  (četvrtak)  septembar 2019. godine u 12,00 sati  u  Upravnoj zgradi  “Vila”, Radnička bb, Zavidovići javnu prodaju poslovnog prostora.

U  Vitezu, ul. Petra Savičića bb, površine 39,63 m², sa početnom cijenom od  29.326,20 KM  bez poreza, sve dodatne informacije možete dobiti na na telefon broj: +387 32 877-874 i na e-mail  ipkrivaja@gmail.com.