Izjednačavaju se prava rodilja

Naknade za porodiljino odsustvo zaposlenih u institucijama BiH moraju biti regulirane izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kako bi bile izjednačene, a ne kao do sada različite, u ovisnosti o tome iz kojeg entiteta porodilje dolaze. Ova odluka stigla je izravno od Ustavnog suda BiH koji je zaključio da naknade za porodiljino odsustvo zaposlenih u institucijama BiH ne ispunjavaju ustavnopravne standarde zabrane diskriminacije.

Odluka suda
Ustavni sud BiH je donio odluku o ukidanju člana zakona koji regulira porodiljine naknade i njega je zabranjeno primjenjivati dok se ne izvrše izmjene jer se mora uzeti u obzir da porodilje rade u državnim, a ne entitetskim institucijama, te se zbog toga sredstva za plaće i naknade zaposlenih u institucijama osiguravaju isključivo iz državnog proračuna. Prema riječima članice Povjerenstva za određivanje ravnopravnosti spolova Parlamenta BiH Mirjane Malić, koja je bila glavni inicijator za reguliranje, odnosno izjednačavanje naknada, došlo je vrijeme da se, nakon niza godina, diskriminacija jednih porodilja naspram drugih završi. “Novi saziv vlasti će biti taj koji će narediti izmjene zakona jer se prava porodilja u Federaciji i RS-u moraju izjednačiti. Do sada su bile uređene prema mjestu uplate doprinosa za svakog zaposlenog, čime su se stvorile razlike između zaposlenika, što nije dobro”, istaknula je Malić, te dodala da su najbolje prolazile one porodilje koje dolaze iz manjeg entiteta zbog dobro urađenog entitetskog zakona.
Različita prava
Mišljenje Ustavnog suda je zatraženo tek nakon što je više od dvadeset parlamentaraca podnijelo zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Zakona koji regulira porodiljine naknade, jer se znalo dogoditi da žene koje rade u istoj državnoj službi, a otišle su na porodiljini dopust imaju različite novčane naknade, jedne više, druge manje, a znalo se događati da ih uopće i nemaju. Prema trenutačnom Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama BiH, zaposlenice ostvaruju različita prava, ovisno o tome u kojem entitetu ili županiji su im uplaćivani doprinosi. Zaposlenica u institucijama BiH iz RS-a ostvaruje naknadu u stopostotnom iznosu prosječne plaće koju je primala u posljednja tri mjeseca, dok zaposlenica iz Federacije BiH tu naknadu uopće ne ostvaruje ili je ona različita, ovisno o županiji iz koje dolazi.
Retroaktivna isplata
Porodilje iz državnih institucija koje su do sada bile uskraćivane za isplatu naknada po ovoj osnovi trebaju zahtijevati retroaktivnu isplatu jer je odlukom Suda BiH naglašeno da se plaća i naknade po osnovi radnog odnosa isplaćuju iz sredstava proračuna institucija u kojoj je porodilja zaposlena. Retroaktivnu isplatu bi trebalo tražiti od poslodavca, a ako poslodavac ne izvrši isplatu, onda mogu podnijeti i tužbe.

(DL)