Istraživanje razine digitalizacije u malim i srednjim poduzećima u BiH

Gospodarska komora Federacije BiH, u suradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i drugim partnerskim institucijama u BiH provodi istraživanje stanja i razine digitalizacije u malim i srednjim poduzećima (MSP).

Ciljni sektori koji će biti obuhvaćeni istraživanjem su metalni sektor, drvna industrija i turizam.
Istraživanje predstavlja dio aktivnosti u sklopu projekta “Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim poduzećima u BiH”, koji će implementirati GIZ u razdoblju od 2019. do 2021. godine.

– Ovo istraživanje, koje obuhvaća teritorij cijele Bosne i Hercegovine, provodi se da bi se sagledalo trenutno stanje u malim i srednjim poduzećima u pogledu njihovih inovacijskih kapaciteta i digitalizacije poslovnih procesa, a inputi prikupljeni iz gospodarskog sektora poslužit će kao smjernice za dalnju implementaciju projekta u smislu pružanja podrške digitalizaciji i posticanja inovacija u gospodarstvu – kazali su Feni u Gospodarskoj komori FBiH.

Mala i srednja poduzeća u BiH svoj doprinos realizaciji ovog istraživanja mogu dati popunjavanjem online anketnog upitnika koji je istaknut na web stranici Komore.

Primarni cilj projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim poduzećima u BiH“ jeste da podrži tvrtke u unapređenju inovacijskih kapaciteta putem primjene digitalnih tehnologija, poboljša raspoloživost podrške tvrtkama u ovoj oblasti, te ojača suradnju MSP za relevantnim donosiocima politika, javnim sektorom i znanstveno-istraživačkom zajednicom.

(vecernji.ba)