Istaknuti problemi u PS Vitezit

U BiH je u 2009. u sektoru namjenske proizvodnje izvezla 45 milijuna KM, što je osam puta više od uvoza, i uz proizvodnju namještaja ovo je jedina grana koja ima zavidan suficit.

Ipak, da bi se cjelokupna slika popravila, mora se izvršiti modernizacija kapaciteta u namjenskoj industriji, izjavio je Emin Bajramović, tajnik Grupacije namjenske proizvodnje pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Kapaciteti namjenske industrije, kako je kazao, tijekom rata su relativno devastirani i oni sada nisu tehnološki na onoj prijeratnoj razini, kada je Jugoslavija bila u samom vrhu tehnologije u proizvodnji naoružanja i vojne opreme. – Od ukupne namjenske industrije čak 51 % bilo je instalirano u BiH, istaknuo je Bajramović, naglašavajući kako su i dalje spremni kvalitetno raditi i uspostaviti dobre poslovne kontakte sa svim prijašnjim kupcima. Sadašnji kapaciteti namjenske industrije manji su od 10 % i to znači da bi trebalo izvršiti i modernizaciju u namjenskoj industriji jednim dijelom, a drugim dijelom se mora izvršiti i jedan dio kvalitetne privatizacije. Kako je kazao Bajramović, trenutačno je 49 % privatnog vlasništva, a 51 % državnog, što znači da je država uvijek loš poduzetnik i on je mišljenja da treba prepustiti sposobnom menadžmentu da dobro i kvalitetno organizira proizvodnju. Također je izdvojio i problem Poslovnog sustava “Vitezit”. Tvrtka ima velike kapacitete i stručnu snagu i trebamo razlučiti što uraditi kako bismo im pomogli da počnu intenzivno raditi, kaže Bajramović.