Lokalne vijesti

Informacija o izvedenim građevinskim radovima na sanaciji klizišta u naselju Ljubić

Na osnovu prijave šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća podnesene od strane MZ Krčevine, Službene zabilješke i Inicijative Službe za civilnu zaštitu za pokretanje postupka direktnog sporazuma za građevinske radove. Odluke načelnika općine Vitez o pokretanju postupka javne nabavke, proveden je zakonski postupak izbora izvođača radova na sanaciji klizišta u naselju Lubić te je po kriteriju najniže cijene od strane Načelnika općine Vitez donesena Odluka o izboru izvođača i potpisan Ugovor o gradnji sa poduzećem “IGM IUT Haskić” d.o.o.

Radovi su započeli 13.04.2016. godine a završeni 14.04.2016. godine.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 7.002,45 KM a sredstva su izdvojena iz Proračuna Općine Vitez.

 

 

(izvor:SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend