Ilijana Budimir Trupina i u narednom periodu predsjednica Zajednice žena Kraljice Katarine Kosača HDZ BiH OO Travnik

Na Izbornoj skupštini Zajednice žena Kraljice Katarine Kosača HDZ BiH OO Travnik koja je održana u Travniku, dosadašnja predsjednica, Ilijana Budimir Trupina, izabrana je za predsjednicu i u narednom mandatu.

Radi se o zajednici koja je neprekidno uključena u bezbroj pozitivnih inicijativa i humanitarnih akcija, te predsjednici čestitamo na reizboru i upućujemo najljepše želje za budući rad.