Humanitarno deminiranje

Počeli su novi deminerski radovi na području općine Vitez otvaranjem projekta  „Šehov gaj – Lazine 4“ MAC ID 6704. Projekat takozvanog Humanitarnog deminiranja u cijelosti sufinansiraju vlada Njemačke i Općina Vitez iz namjenskih sredstava Civilne zaštite.

Vlada Njemačke je odabrala navedene projekte prvenstveno zbog ugroženosti i opasnosti po zdravlje stanovništva ( dio lokacija je prethodno bio ograđen polutrajnom ogradom), kao i zbog činjenice da se općina obavezala na sufinansiranje i izvršila kvalitetnu pripremu projekata. Ukupna površina koja će se deminirati iznosi 75.435 m2 , a odnosi se na projekte „Šehov gaj – Lazine 2“, „Šehov gaj – Lazine 3“, „Šehov gaj – Lazine 4“, i „Grabalji-Sadovače-Zabilje“. Vrijednost radova iznosi cca 200.000 KM, a rok za okončanje radova je kraj kalendarske godine. Pored navedenog, postoji velika vjerovatnoća da još jedan projekat na općini Vitez u površini od 51.639 m2 bude uzet u rad do kraja godine, što ovisi o finansijskim sredstvima donatora. Napominjemo da su pri kraju radovi na projektu deminiranja „ Sadovače – Zabiljsko polje 3“ u površini od  55.108,00 m2 a radove izvod deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite.

 

(ENI news)