Hrvati bez naknada u BiH

Vlada FBiH kupuje vrijeme, poigravajući se s obvezama koje je preuzela prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF). Kako drukčije protumačiti radnu verziju zakona o općem prihodovnom cenzusu, koji uopće ne propisuje visinu tog cenzusa.

Uvjet MMF-a

Usvajanjem dokumenta u čiji je posjed došao Večernjak, federalne vlasti bi možda formalno ispunile uvjet MMF-a o uvođenju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje socijalnih i drugih prava, ali bi ovo pitanje zapravo ostalo neriješeno. Odredbom kojom će “za svaku kategoriju Vlada FBiH svojom odlukom odrediti poseban prag prihodovnog cenzusa” zapravo se “vruć krumpir” uvođenja cenzusa ostavlja novoj vladi koja će biti imenovana nakon izbora. Nema dvojbe da će oko ovog pitanja biti mnogo sporenja, jer kakav god prihodovni cenzus za ostvarivanje prava Vlada utvrdila, bit će nezadovoljnika. Tim prije što primjena prihodovnog cenzusa mora početi prvog dana iduće godine. Kako su male šanse da zakon dotada bude usvojen, a samim tim i propisani iznosi prihodovnog cenzusa, isplata svih braniteljskih i socijalnih naknada će početkom iduće godine morati biti obustavljena. Da će usvajanje zakona biti sporo i teško, pokazuje i nezadovoljstvo hrvatskih predstavnika u vlasti. Kako doznajemo, za Hrvate je najsporniji dio predloženog zakona u kojem će pod prihodovni cenzus ulaziti i primanja ostvarenja u drugim zemljama. To znači da će Hrvati koji primaju mirovine ili bilo kakve naknade iz RH biti uskraćeni za ostvarivanje prava u BiH, jer će njihovi ukupni prihodi premašivati iznos cenzusa. Kako se to ne bi dogodilo, hrvatski predstavnici u vlasti tražit će da se cenzus odnosi isključivo na primanja ostvarena u BiH.

Brojne nelogičnosti

Predloženi zakon obiluje i drugim nelogičnostima koje bi mogle usporiti njegovo usvajanje. Naime, u prvom članku se govori samo o korisnicima braniteljskih i invalidskih prava, dok se u ostatku zakona jasno navodi da će cenzusom biti obuhvaćeni svi proračunski korisnici. Vlada je tako pokušala udovoljiti zahtjevima stradalnika da se uz vojne invalide ispod 60 posto invalidnosti, stradalničke obitelji, nositelje odlikovanja, civilne žrtve rata i civilne invalide, prihodovni cenzus uvede i za izabrane i imenovane dužnosnike, državne službenike i namještenike svih razina vlasti u FBiH. Upućeni u ovu problematiku tvrde kako će Vlada vrlo teško naći efikasan model provedbe ovako koncipiranog zakona. Pitanje je razmišlja li itko o tome u predizborno vrijeme, kada je najvažnije očuvati kakav-takav socijalni mir, a ne naljutiti MMF do te mjere da obustavi primjenu stand-by aranžmana.

(VL)