HP Mostar pred novim poslovnim izazovima u 2016.

Razvojni planovi Hrvatske pošte (HP) Mostar u 2016. godini realizirat će se kroz nove projekte brze pošte, web shopa, elektronske prijemne knjige za poslovne korisnike te praćenje pošiljaka u međunarodnom prometu.
Hrvatska pošta (HP) Mostar u 2016. godinu ulazi s novim razvojnim poslovnim planovima spremna na tržišne izazove u budućnosti. Trend opadanja poštanskog prometa i konkurencija u svim segmentima djelatnosti, kao i pojava zamjenskih tehnologija i usluga poput elektronskih pošiljki i sl., samo su poticaj za kreiranje novih usluga. Hrvatska pošta Mostar nastojati će tehnološki pratiti nove trendove u segmentu primjene informacijskih tehnologija i Interneta u poslovanju.
Uprava Društva planira u 2016. godini poduzeti niz aktivnosti u smjeru razvoja novih usluga namijenjenih segmentu poslovnih korisnika (brza pošta) te omogućiti građanima jednostavan i brz način kupovine roba i usluga (web shop). Posebna pozornost bit će posvećena poslovnim korisnicima. HP Mostar kreće s realizacijom elektronske prijamne knjige koja će pojednostaviti način predaje poštanskih pošiljaka.
Kako bi odgovorili zahtjevima poslovnih korisnika i građana vezanim za kupovinu robe na Internetu (amazon.com, ebay.com i dr.) u inozemstvu te praćenje naručenih pošiljaka, HP Mostar planira implementirati sustav za evidentiranje i praćenje pošiljaka u međunarodnom prometu. Ovaj sustav kreira tehnološke preduvjete za praćenje statusa prijenosa naručene robe na Internetu, odnosno pristup informacijama o trenutnoj lokaciji u transportu.
Zajedničkim radom, pozitivnim odnosom prema društvu u kojem živimo i resursima koji su na raspolaganju, Hrvatska pošta Mostar vjeruje da će u budućnosti biti prepoznata po uspjehu i pravim, trajnim vrijednostima. Cilj HP Mostar je da svaki korisnik dobije uslugu kakvu želi, brzo i na najvišoj profesionalnoj razini.