Hifa Oil Grupacija povećala broj zaposlenih za 65% u prvih devet mjeseci ove godine

Hifa Oil Grupacija povećala je broj zaposlenih u posljednjih devet mjeseci za 65%. Zaključno sa krajem prošle godine kompanija je imala 192 zaposlena, a danas ih je 318. U Hifa Oil najavljuju nastavak zapošljavanja u sektoru maloprodaje gdje se očekuje prijem 15 novih radnika.

 

“Naš investicijski ciklus praćen je otvaranjem 162 nova radna mjesta. Riječ je u najvećem broju o mladim i stručnim kadrovima, koji su prošli obuku, seminare, ali i certfikaciju za rad sa EUFOR-om i rad na aerodromima. Uskoro ćemo primiti 15 novih radnika u sektoru maloprodaje na novim benzinskim pumpama”, izjavio je Venan Hadžiselimović izvršni direktor Hifa Oil.

 

Prosjek starosti u administraciji i menadžmentu kompanije je od 26-35 godina, i oni čine  42% uposlenih u tom sektoru, a 50% ih je sa visokom stručnom spremom.

 

Hifa Oil je lideri u prometu nafte i naftnih derivata u BiH, sa 20% udjela na domaćem tržištu bijelih naftnih derivata, a prva je i u distribuciji crnih derivata na domaćem, i tržištima regije u oblasti asfaltgradnje u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj i u drugim zemljama regiona.

 

Zajedno sa kompanijama kćerkama EURO ROAL, EURO METALI, EURO STIL, EURO POWER, PETROBIT, BITROL Slovenija, te njemačkim LB.Profile, ukupni godišnji prometi naših kompanija već dosežu iznos od blizu 500 miliona KM, a dobiti se računaju u dvocifrenom milionskom iznosu, no mi svoje poslovanje, osim ovih parametara gradimo na drugim važnim osnovama i postulatima, kao što su razvoj ljudskih potencijala, društvena odgovornost i unaprijeđenje ekoloških sistema.

 

Iz Hifa Oil najavljuju nove projekte i nastavak investicijskog ciklusa.