Lokalne vijesti

Građani dužni očistiti snijeg ispred objekata

Na osnovu člana 18. Odluke o komunalnom redu općine Vitez vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su odmah po prestanku padavina ukloniti snijeg i led sa pločnika i površina ispred objekta.
Komunalna inspekcija obavljat će nadzor nad provođenjem propisane obveze, a za nepridržavanje navedene odredbe predviđene su odgovarajuće novčane kazne.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend