Građani za istu uslugu plaćaju i po 10 feninga više

 

Životni troškovi građana nisu isti u cijeloj Bosni i Hercegovini pa i cijene komunalnih troškova nisu ujednačene.

Najbolje se to vidi na primjeru električne energije bez koje je danas skoro nemoguće zamisliti normalan život. Budući da ne mogu utjecati na izbor opskrbljivača, logično bi bilo da građani unutar BiH plaćaju istu cijenu struje. No, u BiH logika često nije na domaćem terenu pa je tako i u slučaju električne energije situacija takva da zavisno od toga gdje živite plaćate drugačiji cijenu struje.

 

Službeni podaci

Ako je vjerovati službenim podacima DERK-a, u najnepovoljnijoj situaciji su građani na prostorima koji se opskrbljuju strujom preko Elektroprivrede HZ Herceg Bosne. Usporedna analiza prosječnih cijena tri elektroprivrede u BiH pokazuju da su cijene struje koje svojim korisnicima isporučuje ova EP HZ HB veće nego cijena Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede RS-a. Kada se gleda generalno tržište struje u BiH, prosječna prodajna cijena za tarifne kupce i kupce koje opskrbljuju javni opskrbljivači iznosila je 13,43 feninga po kWh. Početkom 2012. godine povećane su tarife za kupce električne energije Elektroprivrede HZ HB, dok su nešto ranije povećane tarife za kupce Elektroprivrede BiH.

Veće cijene EP HZ HB

Po skoro svim kategorijama kupaca u 2012. godini Elektroprivreda HZ HB imala je veće cijene u odnosu na ostale elektroprivrede. Komercijalni kupci 0,4 kV u sustavu EP BiH plaćaju manje od 20, a u EP RS tek nešto više od 15 feninga po kWh. Cijena za ovu vrstu kupaca u EP HZ HB je znatno iznad 20 feninga po kWh. Najzanimljivije je svakako pogledati cijene za kućanstva i javnu rasvjetu, koje su za korisnike EP HZ HB, također, više nego za ostale. Razlike u odnosu na kupce EP BiH nešto su manje, oko jednog feninga po kWh, dok je u odnosu na EP RS ta razlika oko dva feninga. Cijena za javnu rasvjetu je u slučaju EP HZ HB blizu 20 feninga, dok je kod ostalih elektroprivreda ona približno 15 feninga po kWh. U udrugama potrošača smatraju kako je neprihvatljivo da građani zavisno od toga u kojem dijelu zemlje žive plaćaju drugačiju cijenu struje. – Mislili smo da će regulatori unijeti reda u ovu oblast. Na žalost, kod nas su procedure i tarife urađene tako da elektroprivrede imaju različite cijene. To nije pravično. Tim prije što ne trebaju građani plaćati cijenu stvaranja profita elektroprivreda. Mi se hvalimo viškovima električne energije, a cijene to ne govore, ističe direktor potrošačke zadruge EuroBiH i dugogodišnji borac za prava potrošača Mesud Lakota.

Vecernji.ba