Fra Hrvoje Žabić iz Viteza i fra Danijel Lukić iz Busovače zaređeni za đakone Franjevačke provincije Bosne Srebrene

U nedjelju 15. listopada u sarajevskoj katedrali Srca Isusova, vrhbosanski nadbiskup metropolita mons. Tomo Vukšić za đakone je zaredio trojicu kandidata Vrhbosanske nadbiskupije i dvojicu Franjevačke provincije Bosne Srebrene.

U koncelebraciji s vrhbosanskim nadbiskupom bio je provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić, tajnik Apostolske nuncijature u BiH mons. Javier Camañes-Forés te još ­­­50-ak svećenika.

Početak hoda
Na početku mons. Vukšić pozdravio je suslavitelje i Božji narod, a na poseban način ređenike. „Molit ćemo za sve nas ovdje okupljene, ali ponajviše za petoricu naše braće koji započinju svoj hod i svoju službu radi širenja Riječi Božje i slave Božje, Kraljevstva Božjega – kao što nas Isus poučava u današnjem Evanđelju – na ovoj zemlji i među ljudima“, kazao je mons. Vukšić uvodeći u misno slavlje.

Nakon predstavljanja kandidata za red đakonata: za Vrhbosansku nadbiskupiju (članovi Neokatekumenskog puta) – Mislava Antona Botice, Nilsona Gerarda Andradea Ibarrae i Jesusa Antonia Gazqueza Hernandeza te za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu – fra Hrvoja Žabića i fra Danijela Lukića, vrhbosanski nadbiskup uputio je prigodnu homiliju.

Navještaj Kraljevstva Božjega
Na početku je podsjetio kako je Isus u svom propovijedanju vrlo često koristio prispodobe, usporedbe i zgode iz ljudskoga života s nakanom da slušateljima lakše objasni i približi važan sadržaj svoga nauka. „Jednu od njih čuli smo također u današnjem odlomku iz Matejeva evanđelja, a započinje Isusovim riječima koje je on koristio u mnogim prigodama: ‘Kraljevstvo je nebesko kao kad…’ (Mt 22,1). Na pitanje koje bismo mogli postaviti: Koja je središnja tema Isusova propovijedanja ne samo u zgodi koja nam je danas predstavljena nego u cijelom njegovu javnom djelovanju?, odgovor može biti samo jedan. I važno ga je znati u kršćanskom životu uopće, a i na početku ovoga razmatranja: Glavna misao Isusova govora i svjedočenja jest navještaj kraljevstva Božjega“, naglasio je nadbiskup Tomo napomenuvši kako se početak Isusova javnog propovijedanja dogodio u Galileji i započeo je njegovim riječima: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ (Mk 1,14).

„I otada pa do kraja ovoga svijeta, jednako treba glasiti osnovni sadržaj koji u Isusovo ime naviješta bilo koji njegov učenik (…) Bez obzira na otpore pravilima Božjega kraljevstva, koji u obliku slabosti i kušnja postoje u svakom čovjeku i zajednici, ostvarenje kraljevstva Božjega među ljudima Isusova je želja i čovjekova obveza (…) Kao lijek protiv svih mogućih otpora ovoga svijeta i čestih čovjekovih moralnih posrtaja, u Isusovo ime trebaju stalno ponavljati sebi i drugima: ‘Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!’ (Mt 4,17)“, posvijestio je vrhbosanski nadbiskup.

Novo stanje čovjeka
U nastavku je ponovio kako „Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu.“ „To su Isusove riječi koje smo čuli u današnjem Evanđelju. I mogu se one barem donekle primijeniti također na ovu svečanost koju je vama, poštovani đakoni, i nama zajedno s vama, pripravio kralj Gospodin (…) Obraćenje je novo stanje čovjeka. Ono je ponajprije dar Božji, blagoslov i milost, a tek onda događaj i proces čovjekova izlaska iz lošega u dobro. No, obraćenje nije do kraja dovršeno s prelaskom u dobro i zato ne tu prestaje. Naime, tamo gdje stvari nisu više u lošem stanju, obraćenje je prelazak iz dobroga u još bolje i potom nastavak procesa koji vodi sve do osobne svetosti u zajednici Isusovih vjernika koju nazivamo Crkva“, istaknuo je propovjednik, te se osvrnuo na sam red đakonata. „Radi duhovnoga rasta Božjega naroda i za njegovo širenje, Krist Gospodin je u svojoj Crkvi ustanovio različite službe. Njihovi vršitelji u Kristovo ime i s poslanjem Crkve služe svoj braći i sestrama s nakanom da svi koji pripadaju Božjemu narodu, te stoga imaju pravo kršćansko dostojanstvo, teže slobodno istomu cilju i prispiju k spasenju. Među tim službama su i đakoni. Oni, osnaženi milošću sakramenta svetoga reda ‘služe Božjem narodu u zajedništvu s biskupom i njegovim prezbiterijem. Dužnost je đakona, kako mu je to povjerila mjerodavna vlast, svečano dijeliti krst, čuvati i dijeliti euharistiju, u ime Crkve prisustvovati ženidbi i blagoslivljati je, nositi popudbinu umirućima, čitati vjernicima Sveto pismo, poučavati i poticati narod, predvoditi bogoštovlje i molitve vjernika, dijeliti blagoslovine te voditi obred sprovoda i pokopa’“, podsjetio je, među ostalim, mons. Vukšić.

Na kraju misnog slavlja, uputio je kratki govor ohrabrenja đakonima na hrvatskom i španjolskom jeziku, te im podijelio potvrde o primljenom svetom redu.

Euharistiju, nakon koje je upriličeno zajedničko fotografiranje s nadbiskupom i provincijalom, skladnim pjevanjem animirao je zbor franjevačkih bogoslova.

Novi đakoni:

Fra Danijel Lukić – Rođen je 27. ožujka 1999. u Novoj Biloj. Sin je Željka i Sanele rođ. Begović. Dolazi iz župe Busovača. Osnovnu školu završio je u Busovači (2005.-2013.). Nakon toga odlučio se za franjevački poziv i otišao je u Franjevačko sjemenište u Visoko gdje je maturirao na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji (2013.-2017.). Franjevački habit obukao je 16. srpnja 2017. u Kraljevoj Sutjesci. Godinu novicijata 2017./2018. proveo je u samostanu Sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu. Prve zavjete položio 1. srpnja 2018. Iste godine upisao je Franjevačku teologiju u Sarajevu. Svečane zavjete položio je 4. listopada 2022. u župi Dobrinja – Sarajevo. Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 27. lipnja 2023.

Fra Hrvoje Žabić – Rođen je10. listopada 1998. u Novoj Biloj. Sin je Ive i Jadranke rođ. Filipović. Dolazi iz župe Vitez, a porijeklom iz župe Brajkovići. Osnovnu školu završio je u KŠC-u u Travniku (2004.-2013.). Nakon toga odlučio se za franjevački poziv i otišao je u Franjevačko sjemenište u Visoko gdje je maturirao u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji (2013.-2017.). Franjevački habit obukao je 16. srpnja 2017. u Kraljevoj Sutjesci. Godinu novicijata 2017/2018. proveo je u samostanu Sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu. Prve zavjete položio 1. srpnja 2018. Iste godine upisao je Franjevačku teologiju u Sarajevu. Svečane zavjete položio je 4. listopada 2022. u župi Dobrinja – Sarajevo. Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 27. lipnja 2023.

Jesus Antonio Gazquez Hernandez – Rođen je 21. ožujka 1993. u Alcantarillu, Murciji u Španjolskoj, od oca Miguela Gazquez Cremades i majke Cataline rođ. Hernandez Nicolas. Kršten je 29. svibnja 1993., a sakrament potvrde primio je 15. lipnja 2012. Maturirao je 2011. u Murciji gdje je upoznao Neokatekumenski put te je 2008. ušao u zajednicu gdje je sazrijevao njegov poziv. U sjemeništu u Vogošći je od 2013. Filozofsko-teološki studij započeo je akademske godine 2013./2014. i završio na KBF-u u Sarajevu gdje je diplomirao 19. listopada 2020.

Mislav Anton Botica – Rođen je 20. studenoga 1996. u Splitu, od oca Ivana Botice i majke Tomislave rođ. Jurić. Kršten je 25. svibnja 1997., a sakrament potvrde primio je 5. svibnja 2013. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, kao i Treću gimnaziju 2015. U neokatekumensku zajednicu ušao je 2009. Članom sjemeništa u Vogošći je od 2015. Filozofsko-teološki studij započeo je akademske 2015./2016. i završio na KBF-u u Sarajevu gdje je diplomirao 18. listopada 2021.

Nilson Gerardo Andrade Ibarra – Rođen je 6. srpnja 1994. u Garzon-Huili, u Kolumbiji od oca Gerarda Aadrade i majke Felise rođ. Ibarra. Kršten je 4. veljače 1996., a sakrament potvrde primio je 25. listopada 2009. Maturirao je 2011. u jezičnoj gimnaziji u Kolumbiji. U Garzonu je upoznao Neokatekumenski put te je 2009. ušao u zajednicu. Najprije je 2012. godinu dana boravio u sjemeništu Redemptoris Mater u Bogoti (Kolumbija), a članom sjemeništa u Vogošći je od 2014. Filozofsko-teološki studij započeo je akademske 2015./2016. i završio na KBF-u u Sarajevu gdje je diplomirao dana 18. listopada 2021.