FMOT o provedbi Strategija zaštite okoliša i upravljanja otpadom

Federalno ministarstvo okoliša i turizma podnijelo je izvješće o uspješnom saniranju nekoliko većih područja onečišćenih različitim opasnim otpadom, takozvanih “crnih točki u okolišu”, na kojima je rađeno posljednje 3 godine, a u skladu s dokumentima Strategije zaštite okoliša i Strategije upravljanja otpadom.

Uspješno su sanirane  lokacije na kojima je otpad direktno ugrožavao  živote i zdravlje građana BiH, od kojih su: vojni otpad iz tvornice Soko Mostar, PBC ulja i transformatori iz Tvornice transformatora Energoinvest u Visokom, stari lijekovi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, opasne otpadne kemikalije iz Rudnika olova i cinka u Varešu, opasni otpad iz Kožare Livno, te stari lijekovi i kemikalije koji su godinama skladišteni u pomoćnim prostorijama Doma zdravlja u Drvaru. Za određena područja je već spremna projektna dokumentacija o sanaciji, a koje će nadležna institucija  kandidirati kod međunarodnih financijskih  fondova za grant sredstva. U projektu su navedena područja  s velikom koncentracijom opasnih materijala, poput projekta sanacije kruksa na području bivše tvornice Polihem u Tuzli, sanacije prostora bivšeg Rudnika olova i cinka u Varešu, sanacije galvanskoga mulja u tvornici Zrak u Sarajevu, te sanacije galvanskoga mulja u Novom Travniku.