Federalni Zavod za zapošljavanje objavio javni poziv za sudjelovanje u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja žena

Federalni Zavod za zapošljavanje objavio je javni poziv za sudjelovanje u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja žena u 2011. godini, za čiju je realizaciju Upravni odbor ove ustanovio odobrio sredstva u ukupnom iznosu od 3,6 milijuna maraka, a predviđeno je zapošljavanje 900 žena, potvrđeno je iz Zavoda. Odobrena sredstva namijenjena su isključivo za sufinanciranje poslodavaca koji žele podržati zapošljavanje i samozapošljavanje žena iz ciljne grupe, koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih općinskih službi za zapošljavanje u FBiH najmanje šest mjeseci prije objave javnog poziva. Na ime podrške zapošljavanju žena bez obzira na godine života i stupanj obrazovanja, poslodavci – pravne i fizičke osobe, imaju pravo na 3.000 maraka po osobi, uz obvezu da osobu zaposlenu po Programu zadrže u radnom odnosu najmanje godinu dana.

Za samozapošljavanje žena iz evidencije nezaposlenih predviđena su sredstva u pojedinačnom iznosu od 4.000 do 5.000 maraka, na ime nabavke sredstava za rad, opreme, repromaterijala i slično, za zanatske djelatnosti od 4.500 maraka, te seoski turizam ili druge uslužne djelatnosti u iznosu od 4.000 maraka po osobi. Rok za podnošenje prijava kantonalnim službama za zapošljavanje je 7. travnja 2011. godine. Zavod za zapošljavanje FBiH i u prošloj godini realizirao je program zapošljavanja i samozapošljavanja žena, kojim je omogućeno zapošljavanje 579 žena, a za ovu namjenu izdvojeno je 2.190.000 maraka.