Federalna vlada o dokapitalizaciji gospodarskih društava namjenske industrije

Federalna vlada je donijela Odluku o utvrđivanju financijskih sredstava za dokapitalizaciju gospodarskih društava namjenske industrije u FBiH.

Odlukom je za dokapitalizaciju odobreno korištenje vrijednosti nekretnina koje nisu obuhvaćene rješenjem o odobravanju Programa privatizacije i početne bilance za privatizirano gospodarsko društvo Pretis d.d. Vogošća, te vrijednost nekretnina u koje nisu obuhvaćene rješenjem o odobravanju Programa privatizacije i početne bilance za privatizirano gospodarsko društvo Binas d.d. Bugojno. Također, koristit će se raspoloživa financijska sredstva, proračunska ili izvanproračunska, sukladno odlukama Vlade FBiH. Korištenje raspoloživih financijskih sredstava za povezivanje staža osiguranja radnika gospodarskih društava namjenske industrije sa sjedištem u FBiH, Vlada FBiH će regulirati posebnom odlukom kojom će utvrditi postupak i način dokapitalizacije, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima. Federalno ministarstvo energetke, rudarstva i industrije će, po prioritetu za svako gospodarsko društvo namjenske industrije sa sjedištem u FBiH, Vladi FBiH dostaviti prijedlog odluke o dokapitalizaciji, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima.