FBiH: Više od 26 000 {ahtjeva za povrat poreza

Federalno ministarstvo financija uputilo je obavijest poreznim obveznicima koji su podnijeli zahtjev za povrat poreza za 2009. godinu da sve informacije u vezi povrata mogu dobiti od nadležnih kantonalnih ministarstava financija na čijem području imaju prebivalište. Federalno ministratvo financija apelira na porezne obveznike zainteresirane za povrat poreza da se u međuvremenu za informacije o povratu ne obraćaju  Poreznoj upravi “jer bi to bilo neproduktivno i usporavalo bi zaposlenike u izvršavanju njihovih obimnih i složenih zadataka u postupku obrade poreznih prijava i donošenju rješenja o povratu preplaćenog poreza za 2009. godinu”, stoji u obavijesti za javnost.

Spomenuto rješenje Porezna uprava će dostaviti poreznom obvezniku putem pošte na adresu prebivališta i nadležnom kantonu koji poreznom obvezniku treba izvršiti povrat preplaćenog iznosa poreza za 2009. godinu. Prema informaciji Federalnog ministarstva financija, za povrat poreza već je dostavljeno više od 26.000 zahtjeva, od ukupno registriranih 85 000 prijavljenih obaveznika.