F BiH: U ovoj godini planirano zapošljavanje oko 4.050 osoba

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) u ovoj godini će s oko 15 milijuna KM podržati i sufinancirati zapošljavanje oko 4.050 osoba u Federaciji BiH. Kroz Program sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja žena trebalo bi biti uposleno oko 900 osoba, Program zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika oko 500 osoba, a kroz Program sufinanciranja i zapošljavanja Roma oko 50 osoba. Kroz Program sufinanciranja zapošljavanja mladih bez radnog iskustva, kako je istakao direktor FZZZ-a Miralem Šarić, trebalo bi biti uposleno 2.500 osoba, a kroz novi Program sufinanciranja samozapošljavanja mladih osoba “Mladi poduzetnik” oko 100 osoba.

Prema Programu rada za 2011, koji je usvojen na Vladi FBiH, Zavod će, također, izdvojiti 1,5 milijun KM za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pružiti podršku u obuci, zapošljavanju i samozapošljavanju teško zapošljivih grupa nezaposlenih osoba s 500 000 KM te za Program sufinanciranja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, za oko 3.000 osoba, izdvojiti 1,5 milijun KM. Također, određeni novčani iznosi bit će izdvojeni i za projekte “Uspjet ću” i “Socijalna, poduzetnička i e-inkluzija žena 40 +” te Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH i Program zapošljavanja mladih u BiH. Šarić je kazao da je nedavno objavljen javni poziv za sudjelovanje u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja žena u 2011., a da su već ranije u ovoj godini objavljeni javni pozivi koji se odnose na zapošljavanje Roma i povratnika. Govoreći o usvojenom Izvješću o radu FZZZ-a za 2010. godinu, Šarić je rekao da je Zavod u protekloj godini omogućio zapošljavanje 2.350 mladih osoba bez radnog iskustva, 579 žena, 563 povratnika, 357 osoba s invaliditetom, 98 Roma te proveo i sufinancirao niz projekata u vrijednosti oko 12 milijuna KM. Dodao je i to da je FZZZ u 2010., između ostalog, izvršio uplatu nedostajućih sredstava kantonalnim službama za zapošljavanje od 12 milijuna KM.