Žene bolje plaćene!

Žene na velikom broju pozicija u Bosni i Hercegovini su znatno plaćenije od muškaraca – podaci su portala posao.ba. Na poziciji financijskog menadžera žene u prosjeku imaju neto plaću 1.835 KM, a maksimalna plaća na ovoj poziciji 3.915 KM. Muškarci imaju prosječnu neto plaću 1.391 KM, a maksimalna plaća je 3.125 KM. Slična je situacija i s pozicijama šefa pravnog odjela, menadžera podružnice, gdje žene u prosjeku imaju veću plaću za 16 posto.

U općem poretku muškarci bolje zarađuju, pa je tako najveća neto plaća muškarca na poziciji menadžera za državu i iznosi 11.000 KM, a za ženu na poziciji prodajnog menadžera – 6.700 KM. Prosječna plaća muškarca iznosi 1.015 KM, a žena 941 KM, što znači kako su muškarci u prosjeku bolje plaćeni za 7,8 posto. U poređenju sa Srbijom, Češkom, Slovačkom i Mađarskom, u BiH je ova razlika najmanja. Muškarci u Srbiji zarađuju 8,5 posto više od žena na istim pozicijama, u Češkoj za 16, u Slovačkoj za 15 i u Mađarskoj za 12 posto. Muškarci su i dalje najbolje plaćeni ukoliko obavljaju poslove u bankarskom i osiguravajućem sektoru ili pak prodajnom sektoru. Primjetan je rast prosječnih plaća za žene u skoro svim sektorima poslovanja. Tako je, na primjer, prosječna plaća novinara za muškarca 666 KM, uz maksimalnu platu od 1.000 KM, a za žene novinare 749 KM, uz maksimalan iznos 1.500 KM. Razlika u plaćama muškaraca i žena veća je u privatnim nego u državnim tvrtkama, a zanimljivo je da strani vlasnici kompanija u BiH prave veće razlike u plaćama između žena i muškaraca od domaćih kompanija.
(Capital.ba / Poslovni portal)