Elektroprivreda BiH u 2016. vodeća po prihodu, BH Telecom po dobiti

Prema istraživanju poslovnog portala akta.ba, ukupni ostvareni prihod u Bosni i Hercegovini u 2016. godini dostigao je cifru od 64,6 milijarde KM, što je za 3,13% manje nego u 2015. godini.

Rezultati istraživanja dobiveni su na osnovu finansijskih pokazatelja nadležnih agencija, Finansijsko-informatičke agencije (FIA) i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF). Od ovog ukupnog prihoda, 44,3 milijardi KM ostvareno je u Federaciji BiH što je u poređenju sa 2015. godinom kada je prihod iznosio 42,8 milijardi KM više za 3,38%. U Republici Srpskoj, ostvareno je 20,3 milijardi KM, što je čak 14,82% manje od 2015. godine kada je ukupan prihod iznosio 23,8 milijardi KM.

Upoređujući dalje podatke sa 2015. godinom, primjetno je povećanje broja firmi koje su predale izvještaje o finansijskom poslovanju za proteklu godinu. Tako je u Federaciji BiH izvještaj predalo 21.838 firmi, što je 568, odnosno 2.67% više u odnosu na 2015. godinu kada je izvještaj predalo 21.271 firma. Kada je riječ o manjem bh. entitetu, također je primjetan veći broj predatih finansijskih izvještaja te je za 2016. godinu izvještaj predalo njih 16.118, što je 488, odnosno 3,12% više u odnosu na 2015. godinu.

U Federaciji BiH neispravan izvještaj su dostavile ukupno 33 firme, te će one iste dostaviti naknadno.

Kao i 2015. godine, prvo mjesto po ukupnom prihodu pripada Elektroprivredi BiH koja je ostvarila prihod od 1,2 milijardi KM. Na drugom mjestu je tuzlanska kompanija Bingo sa prihodom od 915 miliona KM, dok je na trećem mjestu sarajevska Holdina sa 758 miliona KM.

Rangirajući kompanije po sveobuhvatnoj dobiti na prvom mjestu nalazi se BH Telecom d.d. Sarajevo sa dobiti od 83,5 miliona KM, zatim Telekomunikacije RS sa 70.1 miliona KM te kompanija Bingo d.d. sa dobiti od 67,4 miliona KM, navodi se u analizi akta.ba.

(SEEbiz)