Edukacija u okviru projekta “Centar Francuska – Auvergne – BiH u Fojnici”

Povodom završetka prve školske godine rada Centra za edukaciju praktične nastave iz hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma u Fojnici koji je u sklopu pilot projekta “Centar Francuska – Auvergne – BiH u Fojnici”, a koji se provodi u organizaciji RR Centra “Fojnica” iz Fojnice u suradnji sa školom iz Chamalieres iz francuske pokrajine Auvergne i u suradnji s Turističkom zajednicom, učenicima su uručeni certifikati o završenoj godini edukacije. Certifikate je dobilo 25 učenika iz pet srednjih škola KSB koje imaju tu vrstu obrazovanja u restoranu “Stara banja” u Fojnici.

Nastava se odvijala u hotelu “Reumal”, “Nova bolnica” i “Aquareumal” u Fojnici. Podsjetimo, krajem rujna prošle godine u Fojnici je inauguriran projekt pod nazivom “Centar Francuska – Auvergne – BiH KSB u Fojnici” kao rezultat plodne suradnje s francuskom pokrajinom Auvergne. Projekt bi trebao trajati tri godine s osnovnim ciljem stvaranja trajnog i samoodrživog Centra za praktičnu nastavu za djelatnosti hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam u srednjim školama KSB. Dodjeli certifikata učenicima i profesorima su nazočili predstavnici profesori francuske pokrajine Auvergne, domaćini RR Centra “Fojnica” iz Fojnice, predstavnici Turističke zajednice KSB, profesori i roditelji učenika. Učenicima i profesorima se prvi u ime domaćina obratio zamjenik direktora RR Centra “Fojnica” Fojnica Semin Sudžuka koji je nakon upućene čestitke kazao: “U ovoj školskoj godini bilo je 25 učenika iz pet škola KSB: Travnik, Vitez, Nova Bila, Kiseljak i Fojnica. Ovo je prva godina ovog projekta koji bi trebao trajati tri godine, međutim, neke su stvari upitne zbog načina financiranja, odnosno financiranja od strane KSB. Budući da to još uvijek nije riješeno bili su određeni razgovori i obećanja iz francuske regije Auvergne pa ćemo za naredne godine projekta vidjeti još, jer ovisi o tim okolnostima koje su takve kakve jesu, kako će se projekt dalje nastaviti. Nadamo se da su rezultati ove prve godine pokazali svojom kvalitetom i onim što ste vi ovdje naučili da je projekt opravdan i ima smisla”. Predstavnici iz Francuske, odnosno profesori iz škole Chamalieres iz pokrajine Auvergne su zahvalili RR Centru “Fojnica” iz Fojnice na pozitivnom prijemu i gostoprimstvu, učenicima i profesorima škola iz kojih su djeca bila na edukaciji u Fojnici, kazavši da su rezultati praktičnog rada i ozbiljnost učenika bili iznimno dobri, a najavljen je i posjet iz ove škole. 25 učenika i profesora u kolovozu bi trebali 7 dana boraviti u Fojnici i ovim učenicima, a moguć je i uzvratni posjet naših učenika i profesora školi u Francuskoj. Gosti iz Francuske su uručili certifikate učenicima, a najbolji od njih su Ivonne Čavara iz SSŠ “Fojnica II” u Kiseljaku, koja je učenica te škole smjer hotelijerstvo i Ivan Papić iz Srednje škole Vitez, koji je završio treći razred, smjer kuhar. Uručeni su i certifikati profesorima koji su cijelo vrijeme bili na ovoj edukaciji a to su prof. Vanja Rakita i prof. Edin Šarvan.

 

H.Čukle/ENI news