EBRD podržava privatna preduzeća u Bosni i Hercegovini

EBRD daje Mikrofinu, najvećoj mikrofinansijskoj instituciji u Bosni i Hercegovini, kreditnu liniju od 4 miliona evra za dalje kreditiranje domaćih privatnih preduzeća.

 

Mikrofin trenutno ima mrežu od 75 poslovnica širom zemlje, a saradnja sa ovim klijentom će EBRD-u omogućiti da proširi i poveća svoje finansiranje tamo gdje je to najpotrebnije.

Mikro i mala preduzeća su najaktivniji dio privrede u Bosni i Hercegovini i predstavljaju pokretač razvoja i zapošljavanja u zemlji.

Kredit je dopunjen sredstvima tehničke pomoći iz EBRD-ovog Specijalnog dioničarskog fonda, a tim sredstvima će se pružiti podrška Mikrofinu u razvijanju metodologije i implementaciji novog standarda IFRS 9 kako bi ova mikrofinansijska institucija u potpunosti bila u skladu sa IFRS.

Usvajanje novog IFRS standarda će omogućiti Mikrofinu da i dalje ima pristup finansiranju od vanjskih kreditora i poslaće snažan signal cijelom finansijskom sektoru.

Ian Braun, Direktor EBRD-a u Bosni i Hercegovini je rekao: „Veoma nam je drago što smo odobrili ova nova finansijska sredstva za Mikrofin, što predstavlja nastavak izvanredne saradnje sa Mikrofinom koja traje već 10 godina.

Naš cilj je jačanje realne ekonomije u državi olakšavanjem pristupa finansiranju za uspješna preduzeća koja će biti pokretač budućeg razvoja i prosperiteta.”

Mladen Bosnić, Direktor Mikrofina je rekao: „Imamo dugu i uspješnu saradnju sa EBRD-om. Očekujemo nastavak zajedničkog rada ka istom cilju, a to je pružanje podrške preduzetnicima, koje smatramo najinventivnijim i najproduktivnijim dijelom privrede u Bosni i Hercegovini. Takođe smo veoma zahvalni EBRD-u što je prepoznao naše tehničke i strateške potrebe  za finansijskim sredstvima kao podršku implementaciji novog standarda IFRS 9.“

Od početka svog rada u Bosni i Hercegovini, EBRD je investirala više od 2 milijarde evra u preko 140 projekata u zemlji. Banka je fokusirana na podršku restrukturisanju i širenju lokalnog privatnog sektora, stvaranju jačih veza sa širim regionalnim tržištima i promovisanju efikasnijeg i održivog korišćenja resursa.

(Nezavisne novine)