Dvije javne rasprave o izgradnji MHE u Vitezu

Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez poziva sve zainteresirane stranke, a posebno predstavnike MZ Centar, Udruge ribolovaca, Ekološke udrage i drudih da se aktivno uključe u postupak davanja suglasnosti na izgradnju minihidroelektrane MHE CENTAR na rijeci Lašvi.

Naime, poduzeće „VAL~BRANA“ d.o.o. Vitez je pokrenulo potrebne aktivnosti za izgradnju mini hidroelektrane na rijeci Lašvi, te su, sukladno tomu, angažirali poduzeće „Higracon“ d.o.o. Sarajevo da izradi Idejno rješenje pod nazivom „Hidroenergetsko iskorištenje vodotoka Lašva -MHE CENTAR“. Pregradni profil male hidroelektrane MHE Centar je lociran cca 250 m nizvodno od ušća rijeke Lupnice u rijeku Lašvu. Predviđena snaga je 900 KW s mogućom godišnjom proizvodnjom cca 4500 MWh. Izgradnjom ove MHE na predmetnom lokalitetu izvršit će se urbanizacija prostora, uređenje obala rijeke Lašve i  stabilizacija kosina obala. Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez poziva sve zainteresirane da se aktivno uključe u javnu raspravu, te daju svoje mišljenje i sugestije. Uvid u idejno rješenje moguć je u Prostorijama urbanizma općine Vitez (prizemlje) u vremenu do 13.3.2014. godine, svakim radnim danom od 9 do13h. Također, Služba je uputila zamolbu da se u roku od 15 dana sugestije i mišljenja dostave pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili iznesu na javnoj raspravi, kako bismo, navode iz Službe, na vaše zadovoljstvo i zadovoljstvo općine Vitez mogli dati prijedlog za davanje suglasnosti na sjednici Općinskog vijeća Vitez. Javna rasprava bit će održana 13.3.2014.god. u 13h. Ista Služba je obavila i javni poziv svim zainteresiranim strankama, a posebno MZ Rijeka, Udruzi ribolovaca, Ekološkoj udruzi „Kremenik“ i drugima da aktivno sudjeluju u postupku davanja suglasnosti na izgradnju MHE RIJEKA na rijeci Lašvi. U ovom slučaju poduzeće „GUDELJ“ d.o.o. Vitez je pokrenulo potrebne aktivnosti za izgradnju MHE na rijeci Lašvi. Pregradni profil male hidroelektrane MHE Centar je lociran cca 1,1 km uzvodno od ušća rijeke Kruščice u rijeku Lašvu. Predviđena snaga je 900 KW s mogućom godišnjom proizvodnjom cca 4500 MWh. Kao i u prethodnom slučaju, uvid u idejno rješenje moguć je prostorijama urbanizma općine Vitez do 13.3.2014.godine, svakim radnim danom od 9 do 13h. U roku od 15 dana svoje sugestije i mišljenja možete dostaviti pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili ih iznijeti na javnoj raspravi, kako bi Služba mogla dati prijedlog za davanje suglasnosti na sjednicu Općinskog vijeća Vitez. Javna rasprava bit će održana 13. ožujka u 14 sati.

 

(Općina Vitez)