Država će nezaposlenima skresati naknade za 80 KM

Pozivajući se na preporuke Svjetske banke, Vlada Federacije BiH pripremila je izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kojim se znatno reduciraju prava ove populacije.

Isplata naknade
Suština je prijedloga koji se nastoji usuglasiti sa socijalnim partnerima, da se visina novčane naknade vezuje za razinu doprinosa te da se smanjuje vrijeme trajanja isplate naknade. Predstavnici Vlade su na posljednjem zasjedanju Ekonomsko-socijalnog vijeća zastupali stav da je visina novčane naknade koja se isplaćuje nezaposlenim osobama dostigla visinu najniže plaće, što nikako nije stimulirajuća činjenica nezaposlenim osobama da za vrijeme njenog primanja aktivno traže posao. Međutim, nastojanje Vlade da u paketu smanji i iznos i dužinu primanja naknade za vrijeme nezaposlenosti, neprihvatljivo je za sindikalne predstavnike. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kaže da, s obzirom na to da se prijedlogom Vlade smanjuje dužina razdoblja u kojem se prima novčana naknada, nije opravdano smanjiti i najmanji iznos novčane naknade s 40 na 30 posto prosječne neto-plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca. Takva mjera bi predstavljala značajno smanjenje postojećih naknada, odnosno u dobroj mjeri bi ugrozilo socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, što bi do dovelo u pitanje opravdanost postojanja doprinosa za slučaj nezaposlenosti, kaže Bajramović. Usto, ističe da je notočna tvrdnja prema kojoj je novčana naknada dostigla visinu najniže plaće prema općem kolektivnom ugovoru Federacije BiH.
Poslodavci – po strani
Ako se uzme da je prosječan broj radnih sati u mjesecu 176 i najniža neto satnica 2,05 KM, proizlazi da je najniža plaća po Općem kolektivnom ugovoru za teritorij Federacije BiH 360 maraka. Prosječna neto-plaća u FBiH u svibnju ove godine je iznosila 800 KM, tako da bi, prema prijedlogu Vlade, najmanja novčana naknada iznosila 240 maraka, a prema postojećem zakonu, naknada iznosi 320 KM, pojašnjava predsjednik sindikata. Poslodavci se uglavnom drže po strani i čekaju da Federalno ministarstvo rada i socijalne skrbi razmotri ove primjedbe, kako bi se naknadno očitovali. Činjenica je, ipak, da su prava nezaposlenih osoba u BiH znatno manja nego u razvijenim europskim zemljama.

 

(Večernji list)