Donji Vakuf: Prihvaćena inicijativa za opoziv općinskog načelnika

Općinsko vijeće Donjeg Vakufa prihvatilo je dvije inicijative o opozivu načelnika te općine Huse Sušića. Jednu su na razmatranje Vijeću dostavili vijećnici SDP-a (8) i BOSS-a (2), te dva neovisna vijećnika, a o drugoj se raspravljalo na osnovu peticije za smjenu načelnika, koju su potpisala 1.202 građana Donjeg Vakufa. Obveza Općinskog Vijeća je da u roku od 30 dana donese odluku o pokretanju procedure opoziva načelnika.

U slučaju da je prihvate vijećnici, bit će organiziran referendum i pokrenut postupak izjašnjavanja građana o smjeni načelnika. Kao neke od razloga za smjenu Huse Sušića s pozicije načelnika Donjeg Vakufa potpisnici inicijativa naveli su “kršenje Zakona o lokalnoj samoupravi, nepoštivanje odluka Općinskog vijeća, nemogućnost uvida u sredstva općinskog proračuna, samovolju i zlouporabu položaja”.

(TV Hayat)