Donesena Uredba o konsolidaciji privrednih društava u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, donijela Uredbu o konsolidaciji privrednih društava u FBiH.

Inače, Federalna vlada je utvrdila tekst Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, s ciljem da rok do kojeg je važio ovaj zakon (10.7.2017. godine) produži još dvije godine, odnosno do 10.7.2019. godine.

To bi omogućilo privrednim društvima da okončaju aktivnosti u vezi s finansijskom konsolidacijom, odnosno da otklone prepreke na realizaciji Odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava, kako bi ona kojima je odobren postupak finansijske konsolidacije mogli u zakonskom roku okončati započete aktivnosti.

Danas donesena uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH” i primjenjivat će se do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.

(Business magazin)