Vijesti iz BiH

Donatorska konferencija za stambeno zbrinjavanje Roma

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Misija OESS-a u BiH i Odbor za Rome pri Vijeću ministara organizirat će u Sarajevu donatorsku konferenciju za osiguranje financijske potpore realizaciji projekata stambenog zbrinjavanja Roma u 2010. godini. Sredstva za provedbu tog plana u iznosu od šest milijuna maraka, osiguralo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Međutim, ta sredstva nisu dovoljna za sve izraženije romske potrebe, osobito u oblasti stambenog zbrinjavanja.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend