Do kraja 2010. internetom će se služiti dvije milijarde ljudi

Do kraja 2010. dvije milijarde ljudi bit će online, a 98 posto svjetskog stanovništva imat će pristup mobilnim mrežama, procijenila je agencija Ujedinjenih naroda za telekomunikacije. U priopćenju, ITU kaže kako najnovija statistika pokazuje da se broj korisnika interneta u posljednjih pet godina udvostručio i s krajem ove godine prijeći će dvije milijarde. Broj ljudi koji kod kuće imaju pristup internetu povećao se s 1,4 milijarde u 2009. na 1,6 milijarda u 2010. Od 226 milijuna novih korisnika interneta u 2010., njih 162 milijuna bit će iz zemalja u razvoju gdje broj novih korisnika brže raste. Do kraja godine 71 posto stanovništva razvijenih zemalja bit će online, a u zemljama u razvoju 21 posto.

U razvijenim zemljama internetom se kod kuće služi 65 posto stanovnika, a u zemljama u razvoju 13,5 posto, kaže se u priopćenju ITU-a. Regionalne su razlike znatne. Internetu ima pristup 65 posto Europljana, a samo 9,6 posto Afrikanaca.