Zanimljivosti

Dnevni tarifni stavovi prema ljetnom računanju vremena

Podsjećamo sve kupce električne energije JP “Elektroprivreda HZ HB” d. d. Mostar kako su od 1. ožujka 2011. godine na snazi ljetni (niži) sezonski tarifni stavovi za obračun utroška električne energije, i traju do 30. listopada 2011. godine (osam mjeseci). Budući da se od nedjelje 27. ožujka ove godine prešlo na ljetno računanje vremena, i dnevni tarifni stavovi pomaknuti su također za jedan sat.

Tako se od 8.00 do 14.00 i od 17.00 do 23.00 sata primjenjuje veći dnevni tarifni stavovi za utrošak električne energije, a manji od 23.00 do 8.00 sati, i od 14.00 do 17.00 sati, te nedjeljom cijeli dan.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend