Djeci branitelja pomoć pri upisu, besplatni udžbenici, stipendije

Za vrijeme redovitog školovanja na visokoškolskim ustanovama djeca nezaposlenih razvojačenih branitelja imaju pravo na sufinanciranje troškova upisa u novu školsku/studijsku godinu u visini 50%.

Djeca razvojačenih branitelja pod uvjetom da su ispunila bodovni minimum, odnosno da su zadovoljili na prijemnom ispitu, imat će prednost pri upisu u javne srednjoškolske i visokoškolske ustanove, navodi se u radnom materijalu novog zakona o razvojačenim braniteljima i njihovim obiteljima. Također, djeci nezaposlenih razvojačenih branitelja koji nemaju sredstava za uzdržavanje, prema podacima Centra za socijalni rad, osigurat će se besplatni udžbenici za vrijeme obveznog školovanja.
Kako se navodi u spomenutim materijalima, novčana sredstva za potrebe iz prethodne stavke osigurat će se u proračunu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. “Za vrijeme redovitog školovanja na visokoškolskim ustanovama djeca nezaposlenih razvojačenih branitelja, koji nemaju sredstava za izdržavanje, prema podacima Centra za socijalni rad, imaju pravo na sufinanciranje troškova upisa u novu školsku/studijsku godinu u visini 50% novčanih sredstava”, stoji u radnim materijalima koji su ovih dana predstavljeni županijskim ministrima branitelja.

Novčana sredstva za potrebe sufinanciranja troškova upisa u novu školsku/studijsku godinu osigurat će se u proračunu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. Uz sve navedeno, djeca razvojačenih branitelja imaju prednost pri dodjeli stipendija i prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove u skladu s kriterijima utvrđenim županijskim propisima kojima se reguliraju ova prava. Zanimljivo je spomenuti i kako se u radnim materijalima novog zakona navodi da će razvojačeni branitelji po zaživljavanju spomenutog zakona imati apsolutnu prednost prilikom smještaja u sve javne ustanove koje se bave smještajem starih i iznemoglih osoba, a čiji je osnivač FBiH, županije, gradovi i općine, ako nemaju članova obitelji koji su po Obiteljskom zakonu Federacije BiH dužni uzdržavati ih. “Branitelji imaju pravo na subvencioniranje troškova smještaja u umirovljeničke domove i gerontološke centre u visini od 50%.

Sredstva za subvencioniranje osigurat će se iz federalnog proračuna preko Federalnog ministarstva rada i socijalne politike”, navodi se u radnom materijalu novog zakona. Novim zakonom će biti definirana i visina novčane naknade koju će primati ova kategorija stanovništva.

“ Umirovljeni razvojačeni branitelji imaju pravo na novčani dodatak po osnovi sudjelovanja u oružanim snagama RBiH (Armija RBiH, HVO, MUP), obračunat po osnovi broja mjeseci provedenih neposrednim sudjelovanjem u ratu u razdoblju od 8. 4. 1992. do 23. 12. 1995., u visini od 0,122% prosječne neto plaće u Federacije BiH za prethodnu godinu po mjesecu sudjelovanja”, stoji u radnim materijalima.

Izvor: vecernji.ba