Zanimljivosti

Deset godina pohranjivanja matičnih ćelija

Cryo-Save Group N.V. vodeća europska banka matičnih ćelija objavila je desetu godišnjicu pohranjivanja prvih uzoraka matičnih ćelija iz krvi iz pupčane vrpce u njihovim laboratorijama. Od tada je Cryo-Save svjetski vodeća privatna banka za pohranjivanje matičnih ćelija, s preko 140.000 pohranjenih uzoraka. Cryo-Save radi u 40 zemalja na tri kontinenta, s pet vrhunski opremljenih laboratorija za obradu i pohranjivanje uzoraka – niti jedna banka nema ovakavu geografsku rasprostranjenost. Matične ćelije iz krvi pupčanika upotrebljavaju se preko 20 godina i njihova sigurnost i efikasnost dokazana je u mnogim tretmanima i trenutačno se više upotrebljavaju za transplantacije nego matične ćelije iz koštane srži. Pored toga, klinička istraživanja i studije koje su provedene u upotrebi matičnih ćelija iz krvi iz pupčanika dale su ohrabrujuće rezultate kada je u pitanju tretman dijabetesa tipa 1, cerebralne paralize i povrede kičmene moždine.

U prethodnim godinama uzorci pohranjeni u laboratorijama Cryo-Save-a korišteni su za terapije i spašavali su živote djece oboljelih od leukemije. U proteklih deset godina Cryo-Save je neumorno radio na podizanju svijesti o važnosti pohranjivanja matičnih ćelija u cijelom svijetu. Grupacija nastavlja s programom edukacije i informiranja šire i stručne javnosti kako bi se uvjerili da svi budući roditelji svjesni prilike i važnosti pohranjivanja matičnih ćelija njihove djece. Cryo-Save je jedina banka koja sudjeluje u projektima istraživanja matičnih ćelija koje finansira Europska komisija, a Grupacija je aktivno uključena u klinička istraživanja o tearpijama matičnim ćelijama s ciljem da doprinese medicinskoj zajednici na poboljšanju kvaliteta života pacijenata. Povodom desete godišnjice generalni direktor Cryo-Save Group Arnold van Tulder izjavio je: “Od naših početaka od 2000. godine osnovni stubovi na kojima smo izgradili ovu kompaniju bili su kvalitet i pouzdanost naše usluge i na ovim osnovama nastavljamo dalje. Važnost pohranjivanja matičnih ćelija nastavlja da raste u skladu s napretkom medicine. Smatramo da je podrška istraživanjima i razvoju tehnologija u oblasti matičnih ćelija naša dužnost i obveza. Cryo-Save će nastaviti saradnju s institucijama i centrima koji rade na razvoju tretmana matičnim ćelijama i na taj način pomažu da se mnogi životi spasu.“ FAMILY-PLUS d.o.o. je ekskluzivni ovlašteni partner vodeće europske banke matičnih ćelija „Cryo-Save Group“ za Bosnu i Hercegovinu. Cryo-Save je kompanija koja je specijalizovana za profesionalno sakupljanje, transport, pripremu, pohranjivanje i čuvanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce, a odskora i čuvanje uzorka pupčane vrpce, koji je također jako bogat matičnim ćelijama. S više od 140.000 djece u Europi čije su matične ćelije uspješno sačuvane kod Cryo Save-a, kompanija opravdava titulu vodeće banke matičnih ćelija u Europi. U Bosni i Hercegovini preko 550 obitelji pohranilo je matične ćelije svojih najmlađih i izabrali su Cryo-Save za svog partnera za sigurniju budućnost. Za sve dodatne informacije možete posjetiti www.maticnecelije.ba ili www.cryo-save.com.

Previous ArticleNext Article