Delegacija Vlade Zeničko – dobojskog kantona posjetila gradilišta četiri školske sale za 1.600 učenika

Delegacija Vlade Zeničko – dobojskog kantona, koju su činili Premijer Miralem Galijašević, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mensur Sinanović, i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Himzo Smajić, posjetila je zajedno sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem i Zastupnikom u državnom Parlamentu BiH Šemsudinom Mehmedovićem gradilišta školskih sala na području općine Tešanj.

 

 

Radi se o gradnji četiri školske sale za izvođenje nastave tjelesnog odgoja u Šijama, Kaloševiću, Jablanici i Miljanovcima čiju izgradnju zajednički finansiraju ZDK i Općina Tešanj.

Prva faza je završena 2016. godine, kada su urađeni temelji. Ove godine planirana je druga faza koja uključuje montažu školskih sala od prefabrikovanih elemenata. Ukupna sredstva koja su uložena za ove četiri školske sale u prošloj i ovoj godini iznose 520.000 KM.

“Sretan sam da će 1.600 učenika u ove četiri škole na području općine Tešanj imati bolje uslove za nastavu tjelesnog odgoja. Odlučni smo da nastavimo gradnju ovih objekata, te je današnja zajednička posjeta iskorištena kako bismo na licu mjesta vidjeli kako napreduje gradnja, ali i da razgovaramo o nastavku saradnje na ovim objektima”, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

U projekat gradnje školske sale u Šijama uključila se i mjesna zajednica vlastitim sredstvima, dok je u izgradnju krova za preostale tri dvorane, planirano uključivanje sredstava UNDP-a kroz projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH.

“Želim naglasiti da sa Općiniom Tešanj imamo jako dobru saradnju, svi planirani projekti budu unaprijed najavljeni, što nam olakšava posao. Gradnja ove četiri školske sala je jako dobar primjer kako uključiti i druge u realizaciju projekata na lokalnom nivou”, kazao je Premijer ZDK Miralem Galijašević.

Premijer Galijašević posjetio je građevinske radove na još dva infrastrukturna projekta, koje zajednički finansiraju ZDK i Općina Tešanj – most “Lejle Mulalić” na rijeci Usori u Jelahu, čija gradnja je planirana sljedeće godine, i gradilište u Jelah polju, gdje je u toku izgradnja novog bunara za vodu.