Danas sjednica Vlade KSB

Za danas je sazvana 82.sjednica Vlade KSB s dnevnim redom na kojem je ukupno 21 točka, od kojih izdvajamo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina, Izvješća o radu kantonalnih Ministarstava za prvih šest mjeseci ove godine, te Izvješća o radu kantonalnih uprava i upravnih ustanova za isto razdoblje.

Pred članovima kantonalne Vlade naći će se i Suglasnost na Odluku o izmjenama Financijskog plana Službe za zapošljavanje KSB za 2010. godinu, Prijedlog odluke o unutarnjoj preraspodjeli izdataka u Proračunu KSB za 2010. godinu, Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prihvaćanju Programa utroška sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije Prijenos sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina, Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterija za odabir projekata s pozicije ”Poticaji u poljoprivredi”, Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa vodoprivrednih projekata za financiranje s pozicije ””Poticaji u vodoprivredi”, Prijedlog odluka za izdvajanje sredstava iz Proračuna KSB za potrebe Uprava za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata. Očekuje se da će na današnjoj sjednici  biti dane i Suglasnosti za prodaju školskih stanova kojima raspolaže OŠ ”Ivan Goran Kovačić”, Fojnica, te Suglasnost za pokretanje postupka za izvođenje radova na zgradi OŠ ”Vitez”.