Danas sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH razmatra danas Izvješće o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za devet mjeseci ove godine. Na dnevnom redu sjednice su i Informacija o stanju sigurnosti u BiH za devet mjeseci ove godine, Informacija o aktualnom statusu BiH u NATO-ovom integracijskom procesu, kao i Informacija o nalazima i preporukama Europske komisije sadržanim u Izvješću o napretku BiH za 2010. godinu i dokumentu Strategija proširenja i ključni izazovi 2010-2011.

Pred ministrima će se naći i Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za pogranični promet, kao i Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma o suradnji u oblasti obrane između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore. Najavljeno je i razmatranje Prijedloga sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Hrvatske o suradnji na području turizma, kao i Prijedloga sporazuma o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa između Vijeća ministara BiH i Vlade Slovenije.