Danas radno-konzultativni sastanak predjednika političkih stranaka

Radno-konzultativni sastanak predsjednika političkih stranaka zastupljenih u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH sazvan je za danas u Sarajevu, a tema sastanka je dogovor u svezi sa sazivanjem nastavka konstitutivne sjednice tog doma. “Odlučili smo da na ovaj sastanak pozovemo predsjednike stranaka da dođu osobno i da nam definitivno kažu imaju li potrebnu većinu da mi sazovemo nastavak konstitutivne sjednice i da završimo tu sjednicu”, izjavio je privremeni predsjedavajući Zastupničkog doma PSBiH Adnan Bašić.

On je ponovio da će, ako ni danas ne bude postignut dogovor, prepustiti strankama da se same dogovaraju i da, kad se dogovore, obavijeste Tajništvo Zastupničkog doma o tome kako bi mogao biti sazvan nastavak konstitutivne sjednice. Podsjećanja radi, konstitutivna sjednica Zastupničkog doma PSBiH započela je 30. studenog prošle godine, kada su novoizabrani izaslanici samo dali svečanu izjavu. Nakon toga je sjednica prekinuta jer nije postojao politički dogovor o parlamentarnoj većini neophodan za izbor rukovodstva – predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg Zastupničkog doma. Usprkos brojnim sastancima i međustranačkim razgovorima, dogovor još nije postignut iako je od održavanja Općih izbora u BiH prošlo više od četiri mjeseca.