Danas počinju radovi na dionici Kakanj – Drivuša

Danas počinju radovi na poddionici Gorica – Drivuša, odnosno na dionici autoputa Kakanj – Drivuša na koridoru 5C. Nadzor će vršiti kompanija Incosa iz Španjolske u suradnji s lokalnim partnerima. Radove će vršiti bh. Konzorcij Euroasfalt, ŽGP, Hidrogradnja i GP put.

Rok za izgradnju je dvije godine a vrijednost ugovora je 24 miliona eura.